วันที่ปัจจุบัน : 24/06/2017 เวลา 22:53
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
3027
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้าง ก่อสร้างงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อจ.๔๐๐๓ แยก ทล. ๒๒๑๐ - บ้านตำแย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้าง ก่อสร....

3026
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แยก ทาง อบจ.สาย อจ.ถ ๑ - ๐๐๐๔ - บ้านหนองมะแซว อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง ๐.๗๐๒ กิโลเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรี....

3025
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สาย อจ.๔๐๐๓ แยก ทล.๒๒๑๐ - บ้านตำแย อำเภอหัวตะพาน, ม่วงสามสิบ จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง ๒.๖๖๐ กิโลเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้าง....

3024
ประกวดราคาจ้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อจ.๔๐๑๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๐ - บ้านไผ่ใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างเสริมผิวลาดยางแอส....

3023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราเคพซีล สาย อจ.๓๐๑๒ แยก ทล.๒๐๒ - บ้านโสกใหญ่ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้าง....

3021
ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad 11ธันวาคม 2558 เวลา 15.00น.พร้อมกันทั่วประเทศ
ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ของขวัญของพ่อ คือลูกรู้แทนคุณ ร่วมพลังแห่งความกตัญญูแล....

3020
ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad 11ธันวาคม 2558 เวลา 15.00น.พร้อมกันทั่วประเทศ
ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad 11ธันวาคม 2558 เวลา 15.00น.พร้อมกันทั่วประเทศ....

3019
"ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad"
....

3018
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
วันนี้(20 ต.ค. 2558) ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจ....

3017
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
วันนี้ (20 ต.ค.58) ที่ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นา....

3016
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านคำย่านาง หมู่ที่ 8 ตำบลนาป่าแซง ตามแบบมาตรฐานการประปานครหลวง เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่าแซง เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกา....

3015
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๖ รายการ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก (แบบมีเงื่อนไข) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุ....

3014
สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน แบบรถกระบะ
( สำเนา ) ประกาศเทศบาลตำบลเปือย เรื่อง สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน แบบรถก....

3013
ป้าย Cutout กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
....

3012
งานประเพณีแข่งเรือยาวปลอดเหล้า
วันนี้ (16 ต.ค. 2558) ณ บริเวณท่าเรือ จุดผ่อนปรน ตำบลชนนุมาน อำเภอชานุมาน จังหวั....


63 of 253   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels