วันที่ปัจจุบัน : 17/08/2017 เวลา 15:00
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
2929
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมศาลาประชาคม บ้านโคกกลาง หมู่ ๕ ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
เทศบาลตำบลโคกกลางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมศาลาประชาคม....

2928
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมศาลาประชาคม บ้านเหล่าน้อย หมู่ ๒ ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
เทศบาลตำบลโคกกลางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมศาลาประชาคม....

2927
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านกุดสิม หมู่ ๑๑ ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้....

2926
สอบราคาจ้างโครงการก่สอร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่๑ ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
เทศบาลตำบลโคกกลางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่สอร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเส....

2925
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๒๒ บ่อ อำเภอปทุมราชวงศา จ้งหวัดอำนาจเริญ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๒๒ บ่....

2924
ประกวดราคาจ้างเป่าล้างบ่อบาดาล ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๔๐ เมตร จำนวน ๑๒๘ บ่อ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กรมการปกครอง มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเป่าล้างบ่อบาดาล ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่....

2923
สอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องพ่นห....

2922
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทล.๒๑๓๔ - บ้านหนองช้างน้อย อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ ระยะทาง ๑.๖๒๕ กิโลเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)
( สําเนา ) ประกาศ กรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเส....

2921
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราเคพซีล สาย อจ.๓๐๑๒ แยก ทล.๒๐๒ - บ้านโสกใหญ่ อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน ๑ แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สําเนา ) ประกาศ กรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิว....

2920
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน สาย แยก ทล.๒๐๒ - บ้านคึมใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ ระยะทาง ๑.๖๐๐ กิโลเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สําเนา ) ประกาศ กรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน สาย แยก ....

2919
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน สาย แยก ทล.๒๑๒ - บ้านน้ําคํา อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ ระยะทาง ๑.๖๕๐ กิโลเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สําเนา ) ประกาศ กรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน สาย แยก ....

2918
ประกวดราคาจ้างงานบูรณะผิวทางลาดยาง สาย อจ.๓๐๑๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ - บ้านน้ําคํา อําเภอเสนางคนิคม,ไทยเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน ๑ แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)
( สําเนา ) ประกาศ กรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานบูรณะผิวทางลาดยาง....

2917
ประกวดราคาจ้างงานบูรณะผิวทางลาดยาง สาย อจ.๕๐๒๑ แยกทาง อบจ.สาย อจ.ถ.๑-๐๐๐๔- บ้านหนองมะแซว อําเภอพนา,เหล่าเสือโก้ก จังหวัดอํานาจเจริญ ระยะทาง ๐.๘๔๐ กิโลเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สําเนา ) ประกาศ กรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานบูรณะผิวทางลาดยาง....

2916
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิเคราะห์ วิจัยและทดสอบ แขวงทางหลวงชนบทอํานาจเจริญ จําวนวน ๑ แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิเคราะห์ วิจัยและทดสอบ แขวงทางหลวงชนบทอํานาจ....

2915
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสำราญ หมู่๘
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้....


71 of 255   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels