วันที่ปัจจุบัน : 26/06/2017 เวลา 12:31
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
2826
ประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือน มิถุนายน 2558
ในที่ประชุมกรมการจังหวัดอำนาจเจริญ (วันนี้ 29 มิย.58) นายสุทธินันท์ บุญมี ผู้ว่า....

2825
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพัน....

2824
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านจิกดู่ หมู่ ๑,๕,๑๑,๑๒ ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน....

2823
สอบราคาซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป (ซอฟท์แวร์) พร้อมอุปกรณ์ในการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาซื้อโปรแกรมสำเร็จ....

2822
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบควบคุมการเข้า - ออก ห้องสมุด
( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบค....

2821
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบแก๊สห้องปฏิบัติการเคมี
( สำเนา ) ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบ....

2820
สอบราคาซื้อพันธุ์บัว (แบบมีเงื่อนไข)
( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาซื้อพันธุ์บัว (แบ....

2819
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย อจ.3002 แยก ทล. 202 - อำเภอเสนางคนิคม อำเภอเมือง,เสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 0.540 กิโลเมตร
( สำเนา ) ประกาศ กรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิว....

2818
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์และวัสดุตามโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการรับรองคุณภาพข้าวอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์และวัสดุตามโครงก....

2817
ประกวดราคาซื้อสื่อในห้องสมุดสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาภายในจังหวัดอำนาจเจริญ
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อสื่อ....

2816
ประกวดราคาซื้อสื่อภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและเยาวชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อสื่อภาษาอังก....

2815
ประกวดราคาซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง จำนวน ๓ รายการพร้อมติดตั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องเล่....

2814
ประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กระดับประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนกา....

2813
ประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กก่อนระดับประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนก....

2812
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านจิกดู่ หมู่ ๑,๕,๑๑,๑๒ ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อ....


76 of 253   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels