วันที่ปัจจุบัน : 17/08/2017 เวลา 14:57
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
2667
นายสุทธินันท์ บุญมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานแถลงข่าวผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558
(16 เม.ย. 58) ที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรา....

2666
แถลงข่าวผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558
(16 เม.ย. 58) ที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรา....

2664
สงกรานต์อำนาจเจริญม่วนซื่น
สงกรานต์อำนาจเจริญม่วนซื่น....

2663
เวทีเสวนาถอดบทเรียนการส่งเสริมสวัสดิการถ้วนหน้า
(16 เม.ย.58) ที่ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุทธินันท์ บ....

2662
มอบหนังสือรับรองแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม แก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด
(12 เม.ย.58) เวลา 11.00 น.ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญที่ อจ 1 อำ....

2661
วัดบ่อชะเนงจัดงานนมัสการปิดทองรูปเหมือนหลวงปู่ขาว อานาลโย
(12 เม.ย.58) เวลา 09.29 น. พันจาอากาศเอก ปัญญา สระทองอุ่น รองผู้ว่าราชการจังหวั....

2660
จัดงานวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทยและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558
(11 เม.ย 58) เวลา 09.30 น. ที่วัดเทพมงคล ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ....

2659
มอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร
(9 เมษายน 2558) เวลา 09.09 น. นายสุธินันท์ บุญมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เ....

2658
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จฯ
ด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีกำหนดจะเสด็จเย....

2657
เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
8 เม.ย. 2558 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าแขวงการอำนาจเจริญ และอุบลราชธานีส่วน....

2656
ฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 58
(8 เม.ย.58) เวลา 10.00 น. ที่ บริเวณด้านหน้าแขวงการอำนาจเจริญ และอุบลราชธานีส่วน....

2655
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
(7 เม.ย.58) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเ....

2654
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดเครื่องจักรกล แขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ จำนวน 1 หลัง
( สำเนา ) ประกาศ กรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดเครื่อง....

2653
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก อาคารผู้ป่วยใน (ทาสีอาคาร)
( สำเนา ) ประกาศ จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคา....

2652
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยในและอาคารสนับสนุนบริการ
( สำเนา ) ประกาศ จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลัง....


88 of 255   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels