วันที่ปัจจุบัน : 29/06/2017 เวลา 11:36
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
2624
จัดงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันข้าราชการพลเรือน
(31 มี.ค. 57) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นา....

2623
ประชุม คกก.รักษาความสงบเรียบร้อย และ คกก. ศพส.จ.อจ.
(30 มี.ค.58) ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายว....

2622
จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2558
(30 มี.ค.58) ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นาย....

2621
จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนร....

2620
ประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลชี้แจงจัดทำคู่มือประชาชน
(26 มี.ค.58) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม poc ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นา....

2619
มอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร (อพม.)
(26 มี.ค.58) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมแสงสุรีย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จ....

2618
จัดกิจกรรม One Day Sharing
(26 มี.ค.58) เวลา 09.00 น. พันจ่าอากาศเอกปัญญา สระทองอุ่น รองผู้ว่าราชการจังหวัด....

2617
ประกวคราคางานปรับปรุง-บูรณทางทางหลวงหมายเลข 202 , 2210 , 2134
คลิกดูรายละเอียด....

2616
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตู้เย็นเก็บเลือด ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ คิว
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือกา....

2615
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภั....

2614
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
( สำเนา ) ประกาศโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรื....

2613
งานตลาดนัดข้าวพันธุ์ดีและงานมหกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพปี 58
ที่บริเวณสนามหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ เวลา 09.00 น. วันนี้(25 มีค. 58)....

2612
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
(25 มี.ค. 58) ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ....

2611
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
(19 มีค.58) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุทธินันท์....

2610
โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่
นายสุทธินันท์ บุญมี ผุ้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิคเกษ....


89 of 253   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels