วันที่ปัจจุบัน : 26/06/2017 เวลา 12:29
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
3886
แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดวันเสนอราคา โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเพื่อสุขภาพ (โดยก่อสร้างสนามฟุตซอล พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง) สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโนนค้อทุ่ง ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง แก้....

3885
แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดวันเสนอราคา โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเพื่อสุขภาพ(โดยก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง) สถานที่ก่อสร้างโรงเรียนนาเวียงจุลดิษฐ์วิทยา ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแป....

3884
ประกวดราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดหรือชนิดอัดเม็ด ๒๕๐,๐๐๐ กก.ๆ ละ ๑๐ บาท หัวเชื้อจุลินทรีย์ ๑,๐๐๐ ลิตร ๆ ละ ๑๐๐ บาท กากน้ำตาลเข้มข้น ๑๐,๐๐๐ ลิตร ๆ ละ ๑๕ บาท รวมเป็นเงิน ๒,๗๕๐,๐๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดห....

3883
ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓....

3882
ประกวดราคาซื้อโครงการชื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย มีคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี พ.ศ.2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการช....

3881
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) จำนวน ๒ รายการ
( สำเนา ) ประกาศโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วั....

3880
ประกวดราคาจ้างจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าตลาดนัดชายแดน เชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างจัดงานแสดงและจำหน....

3879
สอบราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ กลุ่ม
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย ....

3878
สอบราคาซื้อระบบหมักแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์
คลิกดูรายละเอียด....

3877
ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้)
คลิกดูรายละเอียด....

3876
ยกเลิกประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร
คลิกดูรายละเอียด....

3875
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านไม้กลอน หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้กลอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างร....

3874
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จำนวน ๒ รายการ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กา....

3873
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
( สำเนา ) ประกาศ จังหวัดศรีสะเกษ (โรงพยาบาลขุขันธ์) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบร....

3872
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) ultrasound basic single use
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสด....


9 of 253   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels