วันที่ปัจจุบัน : 18/08/2017 เวลา 06:06
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
3912
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ
....

3911
ยกเลิกประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ยกเลิกประกาศและเอ....

3910
สอบราคาซื้อรองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อรองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน ....

3909
ประกวดราคาจ้างการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า และเจรจาจับคู่ธุรกิจ มหกรรมข้าวหอมมะลิอิสานใต้
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างการจัดงานแสดงและจำหน่....

3908
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน ๕ หลัง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๑ งาน
( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปร....

3907
สอบราคาจ้างงานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา (๗๒.๑๐.๑๕.๑๐ )
( สำเนา ) ประกาศ จังหวัดยโสธร เรื่อง สอบราคาจ้างงานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซ....

3906
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) จำนวน ๔ รายการ
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสด....

3905
ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาสีดา หมู่ ๒ ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ความยาว ๔๓๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาและป....

3904
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาสวนพุทธอุทยานดินแดนพุทธศาสนา Gate Way ประตูสู่วัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแ....

3903
ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ ๒ ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ความยาว ๖๓๐ เมตร
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาและป....

3902
ประกวดราคาซื้อปัจจัยการผลิตต้นแบบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิในเขตพื้นที่เหมาะสม (กลุ่มจังหวัดฯ) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อปัจจัยการผลิตต้นแบบโค....

3901
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถ....

3900
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๑๓ รายการ
( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องป....

3899
สอบราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว เรื่อง สอบราคาซื้อซื้อรถบรรทุ....

3898
อบราคาเช่ารถยนต์ (รถตู้) สำหรับนำมาใช้ในราชการเทศบาลตำบลพนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
( สำเนา ) ประกาศเทศบาลตำบลพนา เรื่อง สอบราคาเช่ารถยนต์ (รถตู้) สำหรับนำมาใช้....


9 of 255   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels