วันที่ปัจจุบัน : 29/06/2017 เวลา 10:14
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
2609
เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด
(19 มีค.58 ) นายสุทธินันท์ บุญมี ผวจ.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟู....

2608
จังหวัดอำนาจเจริญจัดงานวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2558
นายสุทธินันท์ บุญมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดเผยว่า วันที่ 18 มีนาคม ขอ....

2607
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒ....

2606
สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้าน - งานครัว ประเภทผ้าและประเภทเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ กลุ่ม ๔ รายการ
( สำเนา ) ประกาศโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้าน - งานครัว....

2605
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ข้าวหอมมะลิพร้อมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างประกอบ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘( สำเนา ....

2604
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์การเกษตร
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภั....

2603
สอบราคาซื้อใบ Doctor Order Sheet
( สำเนา ) ประกาศโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อใบ Doctor Order Sheet ....

2602
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้พิการ ทางการได้ยิน จำนวน ๒ รายการ
( สำเนา ) ประกาศโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วั....

2601
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รถโยกชนิดสามล้อสำหรับคนพิการ
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รถโย....

2600
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่อง Autoclave
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือก....

2599
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบรวมทุกระบบในชุดเดียวกัน หมู่ที่ 5 บ้านนิคม
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบ....

2598
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๓,๔,๑๑ ตำบลหนองมะแซว
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญ....

2597
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรบ้านสี่แยกแสงเพชร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองมะแซว
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญ....

2596
สอบราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๓,๔,๑๑ ตำบลหนองมะแซว
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการ ก่....

2595
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรบ้านสี่แยกแสงเพชร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองมะแซว
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อ....


90 of 253   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels