วันที่ปัจจุบัน : 24/08/2017 เวลา 06:14
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
2633
ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล สาย อจ.3012 แยก ทล. 202 - บ้านโสกใหญ่ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร
( สำเนา ) ประกาศ กรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางเคพซี....

2632
ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย อจ.3009 แยก ทล. 212 - บ้านโพนขวาว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 1.840
( สำเนา ) ประกาศ กรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟั....

2631
ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย อจ.4005 แยก ทล. 2034 - บ้านนางาม อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 1.500
( สำเนา ) ประกาศ กรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟั....

2630
ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย อจ.3002 แยก ทล. 202-อำเภอเสนางคนิคม อำเภอเมือง,เสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 2.884 กิโลเมตร
( สำเนา ) ประกาศ กรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟั....

2629
การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กท....

2628
การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กท....

2627
ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย อจ.4011 แยก ทล. 2134 - บ้านโปโล อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 1.740 กิโลเมตร
( สำเนา ) ประกาศ กรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟั....

2626
โครงการสร้างคนดีศรีอำนาจเจริญ ประจำปี 2558 รุ่นที่ 1
(31 มี.ค.58) เวลา 13.30 น. ที่ วัดก้าวหน้าสามัคคี ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหว....

2625
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพิ้นที่ เพื่อความสุขในการสัญจรของประชาชน
31 มี.ค. 58 เวลา 11.00 น. ที่วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ นายสุทธินันท์ บุญมี ผู้ว่....

2624
จัดงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันข้าราชการพลเรือน
(31 มี.ค. 57) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นา....

2623
ประชุม คกก.รักษาความสงบเรียบร้อย และ คกก. ศพส.จ.อจ.
(30 มี.ค.58) ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายว....

2622
จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2558
(30 มี.ค.58) ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นาย....

2621
จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนร....

2620
ประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลชี้แจงจัดทำคู่มือประชาชน
(26 มี.ค.58) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม poc ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นา....

2619
มอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร (อพม.)
(26 มี.ค.58) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมแสงสุรีย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จ....


92 of 257   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels