วันที่ปัจจุบัน : 17/08/2017 เวลา 00:12
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
2509
สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน
( สำเนา ) ประกาศ โรงเรียนบ้านคำแก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ....

2508
ประกวดราคาจ้างรายการสิ่งก่อสร้าง โครงการตามมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างรายการสิ่งก่อสร้าง โค....

2507
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ๑๖ รายการ
( สำเนา ) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงง....

2506
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว
( สำเนา ) ประกาศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอา....

2505
สอบราคาซื้อท่อ คสล. ขนาด Dia. ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ รายการ
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อท่อ คสล. ขนาด Dia. ๑.๐๐ ....

2504
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ท่อเหล็กหล่อเทา มอก.๙๑๘/๒๕๓๕ และรายการอื่นๆ รวม ๒๑ รายการ
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ท่อเหล็กหล่อเทา ม....

2503
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ท่อเหล็กเหนียว มอก.๔๒๗/๒๕๒๗ และรายการอื่นๆ รวม ๒๗ รายการ
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ท่อเหล็กเหนียว มอ....

2502
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ท่อเหล็กเหนียว มอก.๔๒๗/๒๕๒๗ และรายการอื่นๆ รวม ๒๒ รายการ
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ท่อเหล็กเหนียว มอ....

2501
สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท่อเหลี่ยม)แบบฝ่าเหล็กตะแกรง บ้านไร่สีสุก หมู่ที่ ๙
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่สีสุก เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อ....

2500
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว
( สำเนา ) ประกาศโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครั....

2499
สอบราคาซื้อปัจจัยการผลิต จำนวน 4 รายการ
คลิกดูรายละเอียด....

2498
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารประชาสัมพันธ์
( สำเนา ) ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง....

2497
ผวจ.อจ.ให้ความช่วยเหลือเด็กพิการที่ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู
(9 ก.พ.2558) เวลา 13.00 น.ที่ หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรต....

2496
อบรมเกษตรกรกลู่มผู้เลี้ยงกระบือ
(9 ก.พ.58) ที่สำนักงานปศุสัวต์จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุทธินันท์ บุญมี ผู้ว่าราชการ....

2495
ประชุมเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(9 ก.พ.59) ที่โรงแรมฝ้ายขิด จ.อำนาจเจริญ นายสุทธินันท์ บุญมี ผู้ว่าราชการจังหวัด....


98 of 254   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels