วันที่ปัจจุบัน : 26/06/2017 เวลา 22:19
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
2486
สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิด กิ่งเดียว ติดตั้งสลับ ๒ ด้าน บ้านหนองทับม้า หมู่ที่ ๓,๑๑,๑๒
( สำเนา ) ประกาศ เทศบาลตำบลเสนางคนิคม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแ....

2485
สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนดอนหวาย-นาไร่ใหญ่(จากป้ายเขตเทศบาล-สหกรณ์การเกษตรอำเภอเสนางคนิคม)
( สำเนา ) ประกาศ เทศบาลตำบลเสนางคนิคม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแ....

2484
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจพร้อมโรงจอดรถและลานซักล้าง
( สำเนา ) ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรื....

2483
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปั๊มสุญญากาศ จำนวน ๒ เครื่อง (ครั้งที่ ๓)
( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปั๊มส....

2482
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๒/๒๖ ( ๑ ชั้น ๓ ห้องเรียน )
( สำเนา ) ประกาศ โรงเรียนบ้านคำแก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ....

2481
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว จำนวน ๓ แห่ง
( สำเนา ) ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาค....

2480
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาพร้อมรายการประกอบ จำนวน ๑ รายการ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
( สำเนา ) ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง จ้างออกแบบโครงการก่อสร้....

2479
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกนกกระเต็น หมู่ ๗
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสาร เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลู....

2478
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินขัน หมู่ ๔
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสาร เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอ....

2477
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสาร หมู่ ๙
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสาร เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอ....

2476
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสาร หมู่ ๑ สายโนนขุมคำ
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสาร เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอ....

2475
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารยานพาหนะ
( สำเนา ) ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง....

2474
สอบราคาซื้อวัสดุในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ กิจกรรมเพิ่มศักยภาพในการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุในการเรียนรู้และฝึก....

2473
สอบราคาซื้อวัสดุในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ กิจกรรมพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุในการเรียนรู้และฝึก....

2472
สอบราคาซื้อท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐๑๐ ม ยาวท่อนละ ๔.๐๐ ม. ตามมาตรฐาน มอก.๑๗-๒๕๓๒ ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ และรายการอื่นๆ รวม ๕ รายการ
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่า....


98 of 253   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels