วันที่ปัจจุบัน : 17/08/2017 เวลา 00:07
amnat.info
google
 
 
 
     
 
   พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผวจ.อจ. เป็นประธานประชุมการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) ระดับจังหวัด
จังหวัดอำนาจเจริญจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรจังหวัดอำนาจเจริญ หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชีฯ
วันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2557
จังหวัดอำนาจเจริญออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับภัยภิบัติ
จ.อจ.จัดโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสูขฯ และกิจกรรมหน่วยแพทย์ พอ.สว.
จ.อจ. สรุปปิดศูนย์ฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 57
รมว.มหาดไทย เยี่ยมการปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันฯเทศการสงกรานต์
อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญจัดแสดงแฟชั่นผ้าไทยชนเผ่าสองฝั่งโขง
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลเที่ยวชานุมาน ครั้งที่ 2
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
มหกรรม ปฎิรูปการศึกษา ปฎิรูปประเทศไทย ตุ้มโฮม อ้ายน้อง ๔ ภาค
นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าฯอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาราษฎรพิทักษ์ป่า ปี ๒๕๕๗
บริษัทสยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด มหาชน มอบอุปกรณ์กีฬา
   
    ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง
  จ.อจ.เปิดการอบรมลูกเสือชาวบ้านต้านภัยยาเสพติด
  จ.อจ.จัดพิธีพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ
  จ.อจ. จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย
  จ.อจ.จัดโครงการส่งเสริมการเก็บสำรองเสบียงอาหารสัตว์ในชุมชน
  จังหวัดอำนาจเจริญจัดพิธีถวายราชสักการะสดุดี รัชกาลที่ 3
  บรรยากาศการนับคะแนน ส.ว.จังหวัดอำนาจเจริญ
  จ.อจ.ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจฯ
  จ.อจ.ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
  จ.อจ. จัดอบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกร
  หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.อจ.ออกให้บริการประชาชน
  จ.อจ.ประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ
  จ.อจ.ประชุมอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อบ. ลงนาม (MOU) จังหวัดอำนาจเจริญ
  จ.อจ.จัดสภากาแฟกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคราชการและภาคเอกชน
  โรงพยาบาลพนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ เปิดอาคารพิเศษสงฆ์อาพาธ
  วัดพระศรีเจริญ อ.หัวตะพานจัดงานประเพณีบุญเดือน 4
  จ.อจ.ออกหน่วยโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
  ผู้ว่าฯ อจ.แสดงความยินดีกับโรงเรียนได้รับชนะเลิศหุ่นยนต์บังคับมือ
  จ.จอจ.ประชุมหารือวางแผนดำเนินมาตรการกับผู้บุกรุกป่า
  จ.อจ.ประชุมหารือโครงการรับจำนำข้าว
 
 
  
  ติดตามเราได้ที่
  สถานีโทรทัศน์

  หนังสือพิมพ์
   
 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels