วันที่ปัจจุบัน : 17/08/2017 เวลา 00:08
amnat.info
google
 
 
 
     
 
   
 
สืบค้นคำค้น
 
ข่าวประกวดราคา พบทั้งหมด 2206 รายการ

  ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะจำนวน 1 รายการ
อ่านต่อ วันอัพเดต: 2017-08-11 14:45:57

  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน.... อ่านต่อ วันอัพเดต: 2017-08-11 14:09:48

  ประกวดราคาจ้างโครงการขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนสามัคคีธรรม ช่วงที่ 1 (วัดกลาง-ซ.สมานไมตรี) ช่วงที่ 2 (ซ.วรรณเวช-ซ.เขตบูรพา) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศ เทศบาลตำบลน้ำปลีก เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนสามัคคีธรรม ช่วงที่.... อ่านต่อ วันอัพเดต: 2017-08-09 09:39:16

  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ ๒
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ ๒ ด้วยจังหวัดมุกด.... อ่านต่อ วันอัพเดต: 2017-08-09 09:30:49

  สอบราคาซื้อรถยนต์ยานพาหนะและขนส่ง ให้แก่ โรงพยาบาลเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์ยานพาหนะและขนส่ง ให้แก่ โรงพยาบาลเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ .... อ่านต่อ วันอัพเดต: 2017-08-08 13:16:24

  สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมืองน้อย เรื่อง สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐.... อ่านต่อ วันอัพเดต: 2017-08-07 13:51:54

  สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกห้วยอินั่ง หมู่ที่ ๗,๘,๑๐,๑๑ บ้านเหล่าฝ้าย บ้านศาลา ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
( สำเนา ) ประกาศ จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกห้วยอินั่ง หมู่ที่ ๗,๘,๑๐,๑๑ บ้านเหล่าฝ้าย บ้านศาลา ตำบลแมด .... อ่านต่อ วันอัพเดต: 2017-08-04 16:17:50

  สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) จำนวน ๗ รายการ
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) จำนวน ๗ รายการ จังหวัก.... อ่านต่อ วันอัพเดต: 2017-08-03 14:54:37

  สอบราคาจ้างเหมาทำเอกสารประกอบการอบรม กิจกรรม 3.1 อบรมเตรียมความพร้อมก่อน เข้าร่วมโครงการ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ภายใต้พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำเอกสารประกอบการอบรม กิจกรรม 3.1 อบรมเตรียมความพร้อมก่อน .... อ่านต่อ วันอัพเดต: 2017-08-02 10:13:06

  ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงข่ายสายรอง ส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว งานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement ln - Place Recycling สาย แยกทล. 212 (กม.ที่ 88 + 447) - บ้านนาวัด อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 0.825 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านต่อ วันอัพเดต: 2017-07-31 09:46:34

  สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำหนองบักตู้ หมู่ที่ ๑ บ้านนาจิก ตำบลนาจิก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
( สำเนา ) ประกาศ จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำหนองบักตู้ หมู่ที่ ๑ บ้านนาจิก ตำบลนาจิก อำเภอเมือง จั.... อ่านต่อ วันอัพเดต: 2017-07-24 15:36:19

  ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงข่ายสายรอง ส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว งานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement ln - Place Recycling สาย แยกทล. 212 (กม.ที่ 88 + 447) - บ้านนาวัด อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 0.825 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านต่อ วันอัพเดต: 2017-07-24 15:33:07

  สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน ๑ คัน
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ .... อ่านต่อ วันอัพเดต: 2017-07-13 15:07:09

  ประกวดราคาซื้อปัจจัยการผลิตโครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (กลุุ่มจังหวัดฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อปัจจัยการผลิตโครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ภายใต้พระราชบัญญัติงบปร.... อ่านต่อ วันอัพเดต: 2017-07-13 15:03:47

  แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาซื้อขายน้ำยาพ่นกำจัดแมลงวันและเอ็นไซม์บริสุทธิ์กำจัดกลิ่นเหม็น ย่อยสลายขยะบำบัดน้ำเสียและป้องกันแมลงวันฯ
อ่านต่อ วันอัพเดต: 2017-07-13 09:16:43

  สอบราคาซื้อวัสดุบริโภค ประเภทอาหารสด จำนวน ๑๑๐ รายการ
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุบริโภค ประเภทอาหารสด จำนวน ๑๑๐ รายการ ด้วยจังหวัดศรีสะ.... อ่านต่อ วันอัพเดต: 2017-07-11 14:46:54

  ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายบริเวณคอขวด (ไหล่ทาง) ถนนสาย อจ.๓๐๒๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ – บ้านพุทธอุทยาน อ.เมือง จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายบริเวณคอขวด (ไหล่ทาง) ถนนสาย .... อ่านต่อ วันอัพเดต: 2017-07-11 14:38:10

  สอบราคาซื้อน้ำยาพ่นกำจัดแมลงวันและเอ็นไซม์บริสุทธิ์กำจัดกลิ่นเหม็น ย่อยสลายขยะ บำบัดน้ำเสียและป้องกันแมลงวัน เพื่อใช้สำหรับโครงการบริหารจัดการบ่อกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม (ดงสีบู) ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อน้ำยาพ่นกำจัดแมลงวันและเอ็นไซม์บริสุทธิ์กำจัดกลิ่น.... อ่านต่อ วันอัพเดต: 2017-06-30 13:36:57

 
 
 
 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels