วันที่ปัจจุบัน : 17/08/2017 เวลา 00:01
amnat.info
google
 
 
 
 
 

จัดการคุณภาพภาครัฐ PMQA

ดาวน์โหลด แผน PMQAหมวด6ปี55 คลิกที่นี่
เครือข่ายมหาดไทย http://10.0.224.204

 
 

IT1 ระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์,แผนปฏิบัติราชการและผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

ยุทธศาสตร์จังหวัด
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

- แผนยุทธศาสตร์จังหวัดอำนาจเจริญ แผน 4 ปี
- แผนยุทธศาสตร์จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2555

-ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2554
-ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2553
-ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2552
-ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเปรียบเทียบปี

IT 2 ระบบฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
 
IT3 ระบบคำนวณ GPP
แบบคำนวณ GPP :แบบคำนวณผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จาก : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ http://www.nesdb.go.th/ ข้อมูลอ้างอิงหน้าเว็บ
(A) สาขาเกษตรฯ
แบบคำนวณสาขาพืชผล ปศุสัตว์ และการป่าไม้
ตัวอย่างแบบสอบถาม|
ต้นแบบการคำนวณ | แบบฝึกหัด
(B) สาขาประมง
แบบคำนวณสาขาประมง
ตัวอย่างแบบสอบถาม|
ต้นแบบการคำนวณ | แบบฝึกหัด
(C) สาขาเหมืองแร่
แบบคำนวณสาขาเหมืองแร่และย่อยหิน
ตัวอย่างแบบสอบถาม|
ต้นแบบการคำนวณ | แบบฝึกหัด
(D) สาขาอุตสาหกรรม
แบบคำนวณสาขาอุตสาหกรรม
ตัวอย่างแบบสอบถาม|
ต้นแบบการคำนวณ | แบบฝึกหัด
(E) สาขาไฟฟ้าฯ
แบบคำนวณสาขาไฟฟ้า ประปา และโรงแยกก๊าซ
ตัวอย่างแบบสอบถาม|
ต้นแบบการคำนวณ | แบบฝึกหัด
(F) สาขาก่อสร้าง
แบบคำนวณสาขาก่อสร้าง
ตัวอย่างแบบสอบถาม|
ต้นแบบการคำนวณ | แบบฝึกหัด
(G) สาขาขายส่ง-ขายปลีก
แบบคำนวณสาขาการขายส่ง การขายปลีก
ตัวอย่างแบบสอบถาม|
ต้นแบบการคำนวณ | แบบฝึกหัด
(H) สาขาโรงแรมและภัตตาคาร
แบบคำนวณสาขาโรงแรมและภัตตาคาร
ตัวอย่างแบบสอบถาม|
ต้นแบบการคำนวณ | แบบฝึกหัด
(I) สาขาขนส่งฯ
แบบคำนวณสาขาการขนส่ง ตัวอย่างแบบสอบถาม|
ต้นแบบการคำนวณ | แบบฝึกหัด
(J) สาขาตัวกลางทางการเงิน
แบบคำนวณสาขาตัวกลางทางการเงิน
ตัวอย่างแบบสอบถาม|
ต้นแบบการคำนวณ | แบบฝึกหัด
(k) สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ
แบบคำนวณสาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ ตัวอย่างแบบสอบถาม|
ต้นแบบการคำนวณ | แบบฝึกหัด
(L) สาขาบริหารราชการฯ
แบบคำนวณสาขาการบริหารราชการฯ
ตัวอย่างแบบสอบถาม|
ต้นแบบการคำนวณ | แบบฝึกหัด
(M) สาขาการศึกษา
แบบคำนวณสาขาการศึกษา
ตัวอย่างแบบสอบถาม|
ต้นแบบการคำนวณ | แบบฝึกหัด
(N) สาขาบริการสุขภาพฯ
แบบคำนวณสาขาการบริการด้านสุขภาพและสังคม
ตัวอย่างแบบสอบถาม|
ต้นแบบการคำนวณ | แบบฝึกหัด
(O) สาขาบริการชุมชนฯ
แบบคำนวณสาขาการให้บริการด้านชุมชนฯ
ตัวอย่างแบบสอบถาม|
ต้นแบบการคำนวณ | แบบฝึกหัด
(P) สาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
แบบคำนวณสาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล ตัวอย่างแบบสอบถาม|
ต้นแบบการคำนวณ | แบบฝึกหัด
IT 4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการข้อมูลข่าวสาร
IT5 ระบบการติดตาม เผ้าระวัง และเตือนภัย (Waning System)
IT6 การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงฯ
IT7 การพัฒนาการจัดการความรู้

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels