วันที่ปัจจุบัน : 27/06/2017 เวลา 07:35
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บริการดึงข่าว Rss Feed

แหล่งที่มา : วิธีนำ RSS ไปติดตั้งที่เว็บไซต์ ที่เว็บไซต์ http://www.rssthai.com/
 

วิธีแสดงข่าวด้วย PHP
การนำ RSS ไปใช้โดยเรียกจากสคริปท์ PHP จะสามารถแสดงรูปของข่าวได้และแสดงผลได้หลากหลายมากกว่า การติดตั้งจะยุ่งยากกว่า Javascript เพียงนิดหน่อย โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. Download RSSTHAI Reader for PHP - ดาว์นโหลดได้ที่นี่
2. จากนั้นให้ unzip file จะได้ folder ที่ชื่อ rssthai
3. นำ folder ที่ชื่อ rssthai ไปวางไว้ใน directory เดียวกันกับ web ของคุณ
4. นำรูปแบบ Script ด้านล่างนี้ไปแทรกไว้ใน tag ของ html ส่วนที่ต้องการให้แสดงผล
5. สร้างโฟลเดอร์ rssimages กำหนด permission เป็น 777

รูปแบบของการแสดงผล คุณสามารถที่จะเลือก Script ตามรูปแบบที่จัดเตรียมไว้ให้ไปใช้ได้เลยในขณะนี้มีอยู่ 9 แบบ ดูได้ที่ เว็บไซต์ RSSThai


Script
<?
require_once("./rssthai/rssthaireader.php");

$rssreader = new rssthai;

$rssreader->rssuri="
http://amnat.info/poc/newsone/feed.php";
$rssreader->item_descr=1;
$rssreader->viewas="column";
$rssreader->rowcount=6;
$rssreader->columncount=1;
$rssreader->imagecount = 6;
$rssreader->imagewidth = "75";
$rssreader->imageheight = "79";
$rssreader->imagealign = "left";
$rssreader->imageuri = "";
$rssreader->linkclass="";
$rssreader->target = "_blank";


$rssreader->feed();
?>


ให้แก้ค่าตัวของตัวแปรตามที่ต้องการ โดยแต่ละตัวแปรมีความหมายดังนี้

ตัวแปร ความหมาย และค่าที่่สามารถใช้ได้
rssuri URL ของ RSS ที่ต้องการนำมาแสดง ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดประเภทของข่าว
 

ตัวแปรนี้จะเป็นตัวกำหนดประเภทของข่าวที่จะนำมาแสดงโดยตัวอย่างประเภทข่าวเช่น

ข่าวเด่น
  http://amnat.info/poc/newsone/feed.php

ข่าวประชาสัมพันธ์
  http://amnat.info/poc/newspr/feed.php

ข่าวน่าสนใจ
  http://amnat.info/poc/newsinter/feed1.php

ข่าวประกาศ
  http://amnat.info/poc/newsinter/feed2.php

ข่าวสนใจและข่าวประกาศ
   http://amnat.info/poc/newsinter/feed.php

ข่าวกิจกรรม
   http://amnat.info/poc/newsphoto/feed.php

ภาพกิจกรรม
   http://amnat.info/poc/allphoto/feed.php

ข่าวประกวดราคา
  
http://amnat.info/poc/newsprice/feed.php

เอกสารดาวน์โหลด
  http://amnat.info/poc/download/feed.php
  


ตัวอย่างการใช้งาน 
$rssreader->rssuri="http://amnat.info/poc/newsone/feed.php";   //ข่าวเด่น

สามารถนำค่านี้มาได้จากการคลิ๊กที่ไอคอน แล้ว Copy Shortcut

item_descr แสดงหรือไม่แสดง description ของข่า่ว
  สามารถกำหนดได้สองค่าคือ
item_descr=0 แสดงเฉพาะหัวข้อข่าว (title)
item_descr=1 แสดงหัวข้อข่าว (title) และเนื้อข่าว (description)

ตัวอย่างการใช้งาน 
$rssreader->item_descr=1;
viewas รูปแบบของการแสดงผล
  viewas="list" แสดงเป็นรายการเรียงลงมาโดยใช้ tag <li>
viewas="column" แสดงเป็นคอลัมน์โดยใช้ <td></td> และขึ้นบรรทัดใหม่ด้วย <tr></tr>

ตัวอย่างการใช้งาน 
$rssreader->viewas="list";
rowcount จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง
   ตัวอย่างการใช้งาน 
$rssreader->rowcount=5;
columncount หากรูปแบบการแสดงผลเป็น "column" ค่า ตัวแปรนี้จะตัวระบุจำนวน column ที่ต้องการแสดงต่อแถว
   ตัวอย่างการใช้งาน
$rssreader->columncount=1;

* ตัวแปรนี้จะไม่มีผลถ้ากำหนด viewas="list"
imagecount  จำนวนข่าวที่ต้องการให้แสดงรูปข่าว
  ตัวอย่างการใช้งาน 
$rssreader->imagecount = 1;
imagewidth  กำหนดความกว้างของรูป
  ตัวอย่างการใช้งาน 
$rssreader->imagewidth = 16;
imageheight  กำหนดความสูงของรูป
  ตัวอย่างการใช้งาน 
$rssreader->imageheight = 16;
imagealign  การจัดตำแหน่งของรูปข่าว หากมีการแสดงรูปข่าว
  imagealign="left" จัดรูปไว้ทางซ้ายของข่าว
imagealign="center" จัดรูปไว้ด้านบน ตรงกลางของข่าว
imagealign="right" จัดรูปไว้ทางขวาของข่าว
imagealign="absmiddle" จัดให้ข้อความซ้ายและขวา อยู่กึ่งกลางของรูป

ตัวอย่างการใช้งาน
$rssreader->imagealign = "absmiddle";
imageuri  หากกำหนดค่า จะใช้รูปนี้แทนรูปข่าวทั้งหมด
  การกำหนดค่า คือ ใส่ path ที่สามารถอ้างถึงรูปที่จะนำมาแสดงแทนรูปข่าวได้ 

ตัวอย่างการใช้งาน
$rssreader->imageuri = "http://amnat.info/poc/rssimages/iconf.jpg";
tabletag หากรูปแบบการแสดงผลเป็น "column" ค่านี้จะเป็นตัวกำหนดว่าต้องการให้แสดง tag <table border=0> และ </table> หรือไม่
  tabletag=true แสดง
tabletag=false ไม่ต้องแสดง ** หากระบุเป็น false คุณต้องใส่ tag <table> ไว้ก่อนเรียกใช้ function feed() และ </table> หลัง function feed()

ตัวอย่างการใช้งาน
$rssreader->tabletag=true;

* ตัวแปรนี้มีไว้เพื่อให้คุณสามารถจัดการรูปแบบการแสดงผลของตารางเองได
Link target การกําหนด target เมื่อแทรก Link
  _blank กําหนด target เป็น blank คือ แสดงเว็บเพจเป็น new window

_ parent กําหนด target เป็น Parent คือ แสดงเว็บเพจใน window หรือ frame ที่คําสั่งสร้าง window/frame ปัจจุบัน

_self กําหนด target เป็น self หรือ แสดงไฟล์ที่ link ทับ frame เดิม

_top กําหนด target เป็น Top คือ แสดงเว็บเพจใน window หรือ frame แรกเริ่มที่คําสั่งสร้าง window/frame ปัจจุบัน

name เปิดในหน้าต่าง หรือ frame ที่ชื่อ name
linkclass คลาส style sheet ที่ต้องการใส่ใน tag <a> ของหัวข้อข่าว
  ตัวอย่างการใช้งาน
$rssreader->linkclass="";

 

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels