เข้าสู่ระบบ คลิกที่ ปุ่มล็อกอิน


กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง  อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
amnatcharoen@moi.go.th 
0-4552-3012 ต่อ 44222 
มีข้อความล่าสุด : 1
ข่าวสารล่าสุด
 
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อต้นพันธุ์ยูคาลิปตัสเพาะจากเนื้อเยื่อ จำนวน ๕,๕๒๐,๐๐๐ ต้น โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ตามโครงการภายใต้พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศ จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อต้นพันธุ์ยูคา....
 
บทความล่าสุด
 
การจัดการความรู้…เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ (สมชาย นำประเสริฐชัย)
การจัดการความรู้…เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ สมชาย นำประเสริฐชัย องค์กรทั้งภาครัฐและบริษัท....
 
อัลบั้มล่าสุด
ต้องการอัลบั้มนี้
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
อัลบั้มล่าสุด
ต้องการอัลบั้มนี้
งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
 
เข้าสู่ระบบ คลิกที่ ปุ่มล็อกอิน
สอบราคาจ้างเหมาถมดินปรับพื้นที่เป็นถนนลำลอง บริเวณอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ( ข่าวประกวดราคา )
: ( สำเนา ) ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาถมดินปรับพื้นที่เป็นถนนลำลอง บริเวณอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-12-15 10:05:18 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วโรงเรียนสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ( ข่าวประกวดราคา )
: ( สำเนา ) ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วโรงเรียนสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-12-15 10:03:48 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถมดินปรับพื้นที่ บริเวณอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ( ข่าวประกวดราคา )
: ( สำเนา ) ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถมดินปรับพื้นที่ บริเวณอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตฯ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-12-15 10:03:00 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงรั้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ( ข่าวประกวดราคา )
: ( สำเนา ) ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงรั้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-12-15 09:58:09 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประเภทที่เกี่ยวกับด้านการผลิต โครงการประชาชนพึ่งตนเองด้านแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๖ รายการ ( ข่าวประกวดราคา )
: ( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประเภทที่เกี่ยวกับด้านการผลิต โครงการประชาชนพึ่งตนเองด้านแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-12-14 10:36:27 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านหนองแฝก ตำบลสร้างนกทา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ( -- เลือกประเภทข่าว -- )
: ( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านหนองแฝก ตำบลส....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-12-14 10:35:03 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที 6 บ้านคำพะโอ ตำบลสร้างนกทา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ( ข่าวประกวดราคา )
: ( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที 6 บ้านคำพะโอ ตำบลสร้า....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-12-14 10:31:44 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี pavemant In-place สายทางแยก อจ.ถ.36-001 แยก ทช.อจ.3016 - บ้านดอนเมย (ช่วงแยกบ้านโนนผึ้ง ม.7 ต.นาจิกไปบ้านดอนเมย ต.ดอนเมย) ( ข่าวประกวดราคา )
: ( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี pavemant In-place สายทางแยก อจ.....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-12-14 10:30:30 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling สาย อจ.ถ.36-001 แยก ทช.อจ.3061-บ้านดอนเมย (ถึงเเยกทางเข้าบ้านหนองนาเทิง) ( ข่าวประกวดราคา )
: ( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Rec....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-12-14 10:29:40 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านหนองมะแซว หมู่ที่ 1 (ตามแบบ อบต.หนองมะแซว กำหนด) ( ข่าวประกวดราคา )
: ( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านหนองมะแซว หมู่ที่ 1 (ตามแบบ อบต.หนองมะแซว กำหนด....

12345 Rating : 1 / 1
เมื่อวันที่: 2016-12-14 10:27:57 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ( ข่าวประกวดราคา )
: ( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-12-07 14:34:49 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผลิตยาสมุนไพร ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ( ข่าวประกวดราคา )
: ( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผลิตยาสมุนไพร ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำน....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-12-07 14:32:21 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น (สายลำห้วยอีหรอยตอนบน) บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( ข่าวประกวดราคา )
: ( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น (สายลำห้วยอีหรอยตอนบน) บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีการท....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-12-02 14:41:29 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ

14 of 292   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 หน้าท้ายสุด

 
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ : 0-4552-3012 ต่อ 44222 ,เว็บไซต์ จังหวัดอำนาจเจริญ :http://www.amnatcharoen.go.th ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : E-mail : amnatcharoen@moi.go.th