เข้าสู่ระบบ คลิกที่ ปุ่มล็อกอิน


กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง  อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
amnatcharoen@moi.go.th 
0-4552-3012 ต่อ 44222 
มีข้อความล่าสุด : 1
ข่าวสารล่าสุด
 
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะจำนวน 1 รายการ
....
 
บทความล่าสุด
 
การจัดการความรู้…เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ (สมชาย นำประเสริฐชัย)
การจัดการความรู้…เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ สมชาย นำประเสริฐชัย องค์กรทั้งภาครัฐและบริษัท....
 
อัลบั้มล่าสุด
ต้องการอัลบั้มนี้
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
อัลบั้มล่าสุด
ต้องการอัลบั้มนี้
งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
 
เข้าสู่ระบบ คลิกที่ ปุ่มล็อกอิน
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ( ข่าวประกวดราคา )
: ( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองไหล ตำ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-11-23 13:29:53 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 ( ข่าวประกวดราคา )
: ( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านคำน้อย ตำบ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-11-23 13:28:54 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโคกศรีบุญเรือง หมู่ที่ 3 ต. ไก่คำ อ. เมืองอำนาจเจริญ จ. อำนาจเจริญ ( ข่าวประกวดราคา )
: ( สำเนา ) ประกาศ เทศบาลตำบลไก่คำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโคกศรีบุญเรือง หมู่ที่ 3 ต. ไก่คำ อ. เมืองอำนาจ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-11-22 10:29:08 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโคกศรีบุญเรือง หมู่ที่ 3 ต. ไก่คำ อ. เมืองอำนาจเจริญ จ. อำนาจเจริญ ( ข่าวประกวดราคา )
: ( สำเนา ) ประกาศ เทศบาลตำบลไก่คำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโคกศรีบุญเรือง หมู่ที่ 3 ต. ไก่คำ อ. เมืองอำนาจ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-11-22 09:28:21 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกวดราคาจ้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา ๔ เซนติเมตร แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ (กม.๘๒ + ๓๑๐) - บ้านป่าติ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ( ข่าวประกวดราคา )
: ( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา ๔ เซนติเมตร แยกทางหลวงห....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-11-22 09:27:24 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft Volume License) จำนวน ๑ ชุด ( ข่าวประกวดราคา )
: ( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft Volume License) จำนวน ๑ ชุด มห....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-11-22 09:26:13 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาซื้อเอ็นไซม์กำจัดกลิ่นเหม็น ย่อยสลายขยะ ป้องกันแมลงวัน เพื่อใช้สำหรับโครงการบริหารจัดการบ่อกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม (ดงสีบู) ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบรา....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-11-18 14:04:05 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร ( ข่าวประกวดราคา )
: ( สำเนา ) ประกาศ จังหวัดยโสธร เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร จังหวัดยโสธรมีความประสงค์จะ สอบราค....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-11-15 12:59:47 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ( ข่าวประกวดราคา )
: ( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จังหวัดอ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-11-14 16:26:58 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
กิจกรรม "แสงเทียนร้อยรวมใจ ถวายอาลัยองค์ภูมิพล" ( ข่าวเด่น )
: เราอยากให้คุณเป็นหนึ่งคนที่มีส่วนร่วมในการบันทึกภาพประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ แสดงถึงพลังของชาวอำนาจเจริญ แสดงถึงความรักเทิดทูนที่มีต่อ "พ่อหลวง" ของเรา....

12345 Rating : 5 / 1
เมื่อวันที่: 2016-11-14 15:52:42 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2559 ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: ( 14 พ.ย. 2559) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำข้าราชการ รัฐวิสา....
•ลิงค์เพิ่มเติม
12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-11-14 15:33:56 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ไทยเบฟ.....รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 17 ที่ อ.เสนางคนิคม ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: เวลา 10.00 น. (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559) ที่ หอประชุมอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ นายวิชยันต์ บูรณกิจภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นป....
•ลิงค์เพิ่มเติม
12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-11-14 15:29:32 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: จังหวัดอำนาจเจริญจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่....
•ลิงค์เพิ่มเติม
12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-11-14 15:23:35 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ

19 of 294   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 หน้าท้ายสุด

 
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ : 0-4552-3012 ต่อ 44222 ,เว็บไซต์ จังหวัดอำนาจเจริญ :http://www.amnatcharoen.go.th ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : E-mail : amnatcharoen@moi.go.th