เข้าสู่ระบบ คลิกที่ ปุ่มล็อกอิน


กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง  อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
amnatcharoen@moi.go.th 
0-4552-3012 ต่อ 44222 
มีข้อความล่าสุด : 1
ข่าวสารล่าสุด
 
ประกวดราคาจ้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ คค 06054/พ.1/e/07/2561
( สำเนา ) ประกาศกรมทางหลวง ....
 
บทความล่าสุด
 
การจัดการความรู้…เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ (สมชาย นำประเสริฐชัย)
การจัดการความรู้…เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ สมชาย นำประเสริฐชัย องค์กรทั้งภาครัฐและบริษัท....
 
อัลบั้มล่าสุด
ต้องการอัลบั้มนี้
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
อัลบั้มล่าสุด
ต้องการอัลบั้มนี้
งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
 
เข้าสู่ระบบ คลิกที่ ปุ่มล็อกอิน
สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสารเครื่องยนต์ดีเซล ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) ( ข่าวประกวดราคา )
: ( สำเนา ) ประกาศเทศบาลตำบลพนา เรื่อง สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสารเครื่องยนต์ดีเซล ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) เทศบาลตำบลพนามีคว....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-09-12 10:31:48 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ. ( ข่าวประกวดราคา )
เมื่อวันที่: 2016-09-07 15:27:23 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาจ้างปรับปรุงจวนผู้ว่าราชการจังหัวดอำนาจเจริญ ( ข่าวประกวดราคา )
เมื่อวันที่: 2016-09-07 15:26:55 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหารโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ( ข่าวประกวดราคา )
เมื่อวันที่: 2016-09-06 15:10:05 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประมูลขายไม้ป่านอกโครงการ ท้องที่ จ. อุบลราชธานี ( ข่าวประกวดราคา )
เมื่อวันที่: 2016-09-06 15:04:16 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประมูลขายไม้ยูคาลิปตัสสวนป่าพิบูลมังสาหาร (โครงกร 3) งานสวนป่าช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี (เพิ่มเติม) ( ข่าวประกวดราคา )
เมื่อวันที่: 2016-09-06 15:03:18 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประมูลขายไม้ยูคาลิปตัสสวนป่าดงภูพาน (โครงกร 5) งานสวนป่ามุกดาหาร จ.มุกดาหาร (เพิ่มเติม) ( ข่าวประกวดราคา )
เมื่อวันที่: 2016-09-06 15:02:08 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ( ข่าวประกวดราคา )
: ( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ องค์การบ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-09-06 14:34:26 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาจ้างจ้างติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด ( ข่าวประกวดราคา )
: ( สำเนา ) ประกาศ กรมราชทัณฑ์ เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด กรมราชทัณฑ์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างจ้างติดตั้งโทรทัศ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-09-06 14:29:28 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ( ข่าวประกวดราคา )
: ( สำเนา ) ประกาศโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญมีความประสงค์จะ สอบราคาซ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-09-06 14:28:02 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาจ้างก่อสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลพนา ( ข่าวประกวดราคา )
: ( สำเนา ) ประกาศ เทศบาลตำบลพนา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลพนา เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา จังหว....

12345 Rating : 1 / 1
เมื่อวันที่: 2016-08-25 12:23:03 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสารเครื่องยนต์ดีเซล ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) ( ข่าวประกวดราคา )
: ( สำเนา ) ประกาศเทศบาลตำบลพนา เรื่อง สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสารเครื่องยนต์ดีเซล ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) เทศบาลตำบลพนามีความประสงค์จะ สอบร....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-08-25 11:20:19 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ ( ข่าวประกวดราคา )
: ( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัด....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-08-22 15:52:37 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ

28 of 296   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 หน้าท้ายสุด

 
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ : 0-4552-3012 ต่อ 44222 ,เว็บไซต์ จังหวัดอำนาจเจริญ :http://www.amnatcharoen.go.th ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : E-mail : amnatcharoen@moi.go.th