เข้าสู่ระบบ คลิกที่ ปุ่มล็อกอิน


กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง  อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
amnatcharoen@moi.go.th 
0-4552-3012 ต่อ 44222 
มีข้อความล่าสุด : 1
ข่าวสารล่าสุด
 
สอบราคาจ้างการจ้างงาน (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดสกลนคร และพื้นที่บริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างการจ้างงาน (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) การจ....
 
บทความล่าสุด
 
การจัดการความรู้…เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ (สมชาย นำประเสริฐชัย)
การจัดการความรู้…เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ สมชาย นำประเสริฐชัย องค์กรทั้งภาครัฐและบริษัท....
 
อัลบั้มล่าสุด
ต้องการอัลบั้มนี้
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
อัลบั้มล่าสุด
ต้องการอัลบั้มนี้
งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
 
เข้าสู่ระบบ คลิกที่ ปุ่มล็อกอิน
จัดงานเชิดชูเกียรตินักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอำนาจเจริญ ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: ที่ หอประชุมพญานาครินทร์ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานจัดงานชิดชูเกียรตินักกีฬา ที่สร้างชื่อเส....
•ลิงค์เพิ่มเติม
12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-05-26 11:40:14 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
อบรมสื่อบุคคลป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสื่อบุคคลป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชานุมาน อำเภอ....
•ลิงค์เพิ่มเติม
12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-05-26 11:33:31 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
การประมูลให้เช่าเพื่อจัดหาผลประโยชนืจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด ( ข่าวประกวดราคา )
เมื่อวันที่: 2016-05-25 14:25:55 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำขนาด ๕ ลบ.ม. และถังน้ำใสขนาด ๒๕ ลบ.ม. หมู่ที่ ๑ ( ข่าวประกวดราคา )
: ( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่สีสุก เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำขนาด ๕ ลบ.ม. และถังน้ำใสขนาด ๒๕ ลบ.ม. หมู่ที่ ๑ ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-05-25 10:18:04 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ยกเลิกประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( ข่าวประกวดราคา )
: ( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ยกเลิกประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ -----------------....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-05-24 14:58:16 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๔ บ้านสว่างเหนือ (ลำห้วยตาเทียว) ( ข่าวประกวดราคา )
: ( สำเนา ) ประกาศ เทศบาลตำบลห้วย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๔ บ้านสว่างเหนือ (ลำห้วยตาเทียว) เทศบาลตำบลห้ว....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-05-24 14:53:48 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขต ทั้งด้วยตนเอง-ออนไลน์ ( ข่าวเด่น )
: ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ คือเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี มีอายุไม่....
•ลิงค์เพิ่มเติม
12345 Rating : 5 / 1
เมื่อวันที่: 2016-05-23 11:01:44 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์มอบสิ่งของพระราชทาน ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์มอบสิ่งของพระราชทานโครงการ”หนึ่งใจ ..ช่วยผู้ประสบภัย”ที่อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒ....
•ลิงค์เพิ่มเติม
12345 Rating : 5 / 1
เมื่อวันที่: 2016-05-23 10:11:13 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ จ.อำนาจเจริญ ( ข่าวเด่น )
: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ วันนี้ (16 พฤษภาคม 2559) เวลา 09.05 น. สมเด็จพ....
•ลิงค์เพิ่มเติม
12345 Rating : 5 / 1
เมื่อวันที่: 2016-05-19 09:58:11 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.เรื่อง การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
เมื่อวันที่: 2016-05-18 16:23:14 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศ เทศบาลตำบลเปือย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเส้นทางบ้านเปือย หมู่ที่ ๙ ตำบลเปือย ต่อเขตบ้านหนองหิ้ง ตำบลอำนาจ ( ข่าวประกวดราคา )
: เทศบาลตำบลเปือย มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเส้นทางบ้านเปือย หมู่ที่ ๙ ตำบลเปือย ต่อเขตบ้านหนองหิ้ง ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-05-18 11:40:42 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ข่าวประกวดราคา )
: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-05-18 11:39:18 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยอินทรีย์เคมี หัวเชื้อจุลินทรีย์ กากน้ำตาลฃเข้มข้น เครื่องพ่นปุ๋ยอัดลม ขนาดบรรจุ ๒๐ ลิตร ถังหมักปุ๋ยน้ำชีวภาพ) จำนวน ๕ รายการ กิจกรรม ๓.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ข่าวประกวดราคา )
: จังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยอินทรีย์เคมี หัวเชื้อจุลินทรีย์ กากน้ำตาลฃเข้มข้น เครื่องพ่นปุ๋ยอัดลม ขนาดบรรจุ ๒๐ ล....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-05-13 14:43:27 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ

33 of 294   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 หน้าท้ายสุด

 
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ : 0-4552-3012 ต่อ 44222 ,เว็บไซต์ จังหวัดอำนาจเจริญ :http://www.amnatcharoen.go.th ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : E-mail : amnatcharoen@moi.go.th