เข้าสู่ระบบ คลิกที่ ปุ่มล็อกอิน


กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง  อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
amnatcharoen@moi.go.th 
0-4552-3012 ต่อ 44222 
มีข้อความล่าสุด : 1
ข่าวสารล่าสุด
 
สอบราคาจ้างการจ้างงาน (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดสกลนคร และพื้นที่บริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างการจ้างงาน (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) การจ....
 
บทความล่าสุด
 
การจัดการความรู้…เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ (สมชาย นำประเสริฐชัย)
การจัดการความรู้…เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ สมชาย นำประเสริฐชัย องค์กรทั้งภาครัฐและบริษัท....
 
อัลบั้มล่าสุด
ต้องการอัลบั้มนี้
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
อัลบั้มล่าสุด
ต้องการอัลบั้มนี้
งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
 
เข้าสู่ระบบ คลิกที่ ปุ่มล็อกอิน
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดวันเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกทางหลวงหมายเลข 212 (กม.ที่ 82+310)– บ้านนาแต้ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( ข่าวประกวดราคา )
: ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกทางหลวงหมายเลข 212 (กม.ที่ 82+310)– บ้านนาแต้....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-05-03 11:49:25 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดวันเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านนาเจริญ-บ้านหนองเม็ก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( ข่าวประกวดราคา )
: ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านนาเจริญ-บ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-05-03 11:48:27 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดวันเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางสายแยกทางหลวงหมายเลข 212 (กม.ที่ 73+000)-บ้านโพนเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( ข่าวประกวดราคา )
: ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางสายแยกทางหล....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-05-03 10:39:45 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
มอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: นายณรงค์ศักดิ์ พลศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ โดยเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลาประมาณ 17.00 น. ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ และอำเภอหัวตะ....
•ลิงค์เพิ่มเติม
12345 Rating : 5 / 1
เมื่อวันที่: 2016-05-02 10:44:55 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประชุมคณะอนุกรรมการฯติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผวจ.อจ. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการสนั....
•ลิงค์เพิ่มเติม
12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-04-29 14:06:20 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประชุมป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: วันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมาย....
•ลิงค์เพิ่มเติม
12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-04-29 14:02:09 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: วันนี้ (27 เม.ย.59) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายมนัธสะวัชร์ บุญสมวัฒนวงศ์ รองผู้ว่า....
•ลิงค์เพิ่มเติม
12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-04-29 13:59:29 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาสีนวน หมู่ที่ ๗,๘ ( ข่าวประกวดราคา )
: องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุกมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาสีนวน หมู่ที่ ๗,๘ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคา....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-04-28 14:08:45 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: วันนี้ (26 เม.ย.59) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 4 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ นายณรงค์ศักดิ์ พลศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน....
•ลิงค์เพิ่มเติม
12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-04-27 09:02:46 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารการจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำ ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: วันนี้ (26 เม.ย.59) เวลา 09.30 น. นายมนัธสะวัชร์ บุญสมวัฒนวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการชุดปฏิบัติการเพื่อจัดทำแ....
•ลิงค์เพิ่มเติม
12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-04-27 09:00:48 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกอบพิธี วันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: วันนี้ (25 เม.ย. 59) เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานนำหัวห....
•ลิงค์เพิ่มเติม
12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-04-27 08:59:07 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำบอน หมู่ที่ ๔ ( ข่าวประกวดราคา )
: องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุกมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำบอน หมู่ที่ ๔ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาคร....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-04-26 10:38:29 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และลานคอนกรีตอเนกประสงค์ บริเวณทางเข้าอาคารโรงเรียนสาธิต ( ข่าวประกวดราคา )
: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และลานคอนกรีตอเนกประสงค์ บริเวณทางเข้าอาคารโรงเรียนสาธิต ราคากลา....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-04-26 10:35:30 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ

35 of 294   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 หน้าท้ายสุด

 
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ : 0-4552-3012 ต่อ 44222 ,เว็บไซต์ จังหวัดอำนาจเจริญ :http://www.amnatcharoen.go.th ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : E-mail : amnatcharoen@moi.go.th