เข้าสู่ระบบ คลิกที่ ปุ่มล็อกอิน


กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง  อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
amnatcharoen@moi.go.th 
0-4552-3012 ต่อ 44222 
มีข้อความล่าสุด : 1
ข่าวสารล่าสุด
 
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อต้นพันธุ์ยูคาลิปตัสเพาะจากเนื้อเยื่อ จำนวน ๕,๕๒๐,๐๐๐ ต้น โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ตามโครงการภายใต้พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศ จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อต้นพันธุ์ยูคา....
 
บทความล่าสุด
 
การจัดการความรู้…เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ (สมชาย นำประเสริฐชัย)
การจัดการความรู้…เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ สมชาย นำประเสริฐชัย องค์กรทั้งภาครัฐและบริษัท....
 
อัลบั้มล่าสุด
ต้องการอัลบั้มนี้
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
อัลบั้มล่าสุด
ต้องการอัลบั้มนี้
งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
 
เข้าสู่ระบบ คลิกที่ ปุ่มล็อกอิน
ประกาศ จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารทั่วไป (ชั้นเดียว) ( ข่าวประกวดราคา )
: จังหวัดศรีสะเกษมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารทั่วไป (ชั้นเดียว) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งส....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-03-18 13:50:34 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: ที่จังหวัดอำนาจเจริญ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง....
•ลิงค์เพิ่มเติม
12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-03-18 11:30:43 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงทรงเหลี่ยมแบบเอนกประสงค์ ขนาดกลาง รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ( ข่าวประกวดราคา )
เมื่อวันที่: 2016-03-17 16:44:56 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ เครื่อง ( ข่าวประกวดราคา )
: ( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ เครื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีค....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-03-17 16:27:40 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัรฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 75 รายการ ( ข่าวประกวดราคา )
เมื่อวันที่: 2016-03-15 16:21:10 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหารถบบรทุกน้ำเอนกประสงค์ ติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเซ้าไฟเบอร์กลาส ความสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร ชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่ต่ำกว่า 8,500 กิโลกรัม จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหารถบบรทุกน้ำเอนกประสงค์ ติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเซ้าไฟเบอร์กลาส ความสูงไ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-03-15 10:45:12 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงมหาดไทย ( ข่าวเด่น )
: ของกระทรวงมหาดไทย....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-03-14 16:02:18 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงมหาดไทย ( ข่าวเด่น )
: ของกระทรวงมหาดไทย....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-03-14 15:56:40 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปลีก เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในเขตพื้นที่ อบต.น้ำปลีก (ครั้งที่ ๒) ( ข่าวประกวดราคา )
: องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปลีกมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในเขตพื้นที่ อบต.น้ำปลีก (ครั้งที่ ๒) ตามรายการ ดังนี้ ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-03-14 10:38:29 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง การเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีสอบราคา ( ข่าวประกวดราคา )
: ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะสอบราคาเช่ารถยนต์ เพื่อใช้ในราชการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ รายการรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตั....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-03-14 10:00:18 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยสะแบก เส้นทางสาย บ้านโคกกลาง - บ้านโนนสูง ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( ข่าวประกวดราคา )
: องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยสะแบก ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เม....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-03-14 09:56:47 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง สอบราคาซื้อซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน ๘ ชุด ( ข่าวประกวดราคา )
: องค์การบริหารส่วนตำบลดงบังมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน ๘ ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐๐,๐๐๐ บาท ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-03-14 09:55:45 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่องรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหารโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ( ข่าวประกวดราคา )
เมื่อวันที่: 2016-03-10 11:54:38 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ

41 of 292   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 หน้าท้ายสุด

 
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ : 0-4552-3012 ต่อ 44222 ,เว็บไซต์ จังหวัดอำนาจเจริญ :http://www.amnatcharoen.go.th ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : E-mail : amnatcharoen@moi.go.th