เข้าสู่ระบบ คลิกที่ ปุ่มล็อกอิน


กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง  อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
amnatcharoen@moi.go.th 
0-4552-3012 ต่อ 44222 
มีข้อความล่าสุด : 1
ข่าวสารล่าสุด
 
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะจำนวน 1 รายการ
....
 
บทความล่าสุด
 
การจัดการความรู้…เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ (สมชาย นำประเสริฐชัย)
การจัดการความรู้…เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ สมชาย นำประเสริฐชัย องค์กรทั้งภาครัฐและบริษัท....
 
อัลบั้มล่าสุด
ต้องการอัลบั้มนี้
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
อัลบั้มล่าสุด
ต้องการอัลบั้มนี้
งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
 
เข้าสู่ระบบ คลิกที่ ปุ่มล็อกอิน
ประชุมเตรียมการขยายเวลาเปิดจุดผ่อนปรน อ.ชานุมาน ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: ที่ห้องประชุมฝ้ายขิด ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ประชุมหน่วยงานราชการทั้งตำรวจ ทหาร ฝ่ายความมั่นคง ....
•ลิงค์เพิ่มเติม
12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-02-29 15:08:16 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
อบรมให้ความรู้และติดตามประเมินผลการจดทะเบียนพาณิชย์ ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: วันนี้ (17 ก.พ.59) เวลา 09.00 น. นายมนัธสะวัชร์ บุญสมวัฒนวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้และติดตามประเมินผลกา....
•ลิงค์เพิ่มเติม
12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-02-29 15:05:33 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
มอบเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินให้กับประชาชนจำนวน 115 แปลง ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: วันนี้ (17 ก.พ. 59) เวลา 10.00 น.ที่ศาลาอเนกประสงค์ สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี....
•ลิงค์เพิ่มเติม
12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-02-29 15:02:59 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ( ข่าวประกวดราคา )
: สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ตามราย....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-02-29 10:54:53 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน จำนวน ๕ โครงการ ( ข่าวประกวดราคา )
: สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน จำนวน ๕ โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-02-29 10:53:02 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนก่อ หมู่ที่ ๙ ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( ข่าวประกวดราคา )
: ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนก่อ หมู่ที่ ๙ ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ด้ว....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-02-29 10:38:59 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 9 บ้านดอนก่อ ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 9 บ้านดอนก่อ ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-02-29 10:36:54 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นทางหินคลุก โดยวิธี PavementIn-Place Recycling เส้นทางสายแยกทางหลวงหมายเลข 2034 (กม.ที่ 45+600) –บ้านหนองไฮ (บ้านศรีสมบูรณ์ - บ้านหนองไฮ) (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญกำหนด) ( ข่าวประกวดราคา )
: สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นทางหินคลุก โดยวิธี PavementIn-Place Recycling เส้นทางสายแยกทางหลวงหมายเลข 2034 (กม.ที่ 45+600) –บ้านหนองไฮ (บ้านศร....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-02-29 10:34:45 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๒๐ เมตร แยกทางหลวงชนบทสาย อจ ๓๐๐๖ (กม.ที่ ๑๕+๘๘๐)-บ้านป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ( ข่าวประกวดราคา )
: สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๒๐ เมตร แยกทางหลวงชนบทสาย อจ ๓๐๐๖ (กม.ที่ ๑๕+๘๘๐)-บ้านป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-02-29 10:30:41 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๔ เซนติเมตร โดยวิธี Pavement In –Place Recycling แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๔ (กม.ที่ ๑๐ + ๐๑๑) อำเภอลืออำนาจ – แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ (กม.ที่ ๗๐ + ๘๔๕) อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญกำหนด) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๔ เซนติเมตร โดยวิธี Pavement In –Place Recycling แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๔ (กม.ที่ ๑๐ + ๐๑๑) อำเภอล....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-02-29 10:25:00 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
แบบฟอร์มแผนปฎิบัติการ และแบบรายงานผลการปฎิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
เมื่อวันที่: 2016-02-25 10:55:37 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศ จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ( ข่าวประกวดราคา )
: จังหวัดอำนาจเจริญโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญจะดำเนินการสอบราคา จ้างเหมาให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม กำหนด 7 เดือน ตั้งแต่เดือน....

12345 Rating : 5 / 1
เมื่อวันที่: 2016-02-25 10:02:04 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศ จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารให้กับผู้ป่วย ( ข่าวประกวดราคา )
: ด้วย จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “จังหวัด” มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารให้กับผู้ป่วย โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัด....

12345 Rating : 5 / 1
เมื่อวันที่: 2016-02-25 10:00:13 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ

46 of 294   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 หน้าท้ายสุด

 
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ : 0-4552-3012 ต่อ 44222 ,เว็บไซต์ จังหวัดอำนาจเจริญ :http://www.amnatcharoen.go.th ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : E-mail : amnatcharoen@moi.go.th