เข้าสู่ระบบ คลิกที่ ปุ่มล็อกอิน


กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง  อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
amnatcharoen@moi.go.th 
0-4552-3012 ต่อ 44222 
มีข้อความล่าสุด : 1
ข่าวสารล่าสุด
 
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อต้นพันธุ์ยูคาลิปตัสเพาะจากเนื้อเยื่อ จำนวน ๕,๕๒๐,๐๐๐ ต้น โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ตามโครงการภายใต้พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศ จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อต้นพันธุ์ยูคา....
 
บทความล่าสุด
 
การจัดการความรู้…เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ (สมชาย นำประเสริฐชัย)
การจัดการความรู้…เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ สมชาย นำประเสริฐชัย องค์กรทั้งภาครัฐและบริษัท....
 
อัลบั้มล่าสุด
ต้องการอัลบั้มนี้
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
อัลบั้มล่าสุด
ต้องการอัลบั้มนี้
งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
 
เข้าสู่ระบบ คลิกที่ ปุ่มล็อกอิน
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเสียภายในชุมชน จำนวน ๗ โครงการ ( ข่าวประกวดราคา )
: องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเสียภายในชุมชน จำนวน ๗ โครงการ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-02-08 10:59:05 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
การสรรหาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ประจำปี 2559 จังหวัดอำนาจเจริญ ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
เมื่อวันที่: 2016-02-05 14:47:34 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง การสรรหาที่ปรึกษาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนประจำปี 2559 จังหวัดอำนาจเจริญ ( ข่าวประกวดราคา )
เมื่อวันที่: 2016-02-05 13:54:58 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนแปรรูปผลิตภัณฑ์พร้อมระบบไฟฟ้า ( ข่าวประกวดราคา )
: ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ก่อสร้างโรงเรือนแปรรูปผลิตภัณฑ์พร้อมระบบไฟฟ้า โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบกา....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-02-05 11:21:29 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ถนนสายที่ ๑-ถนนสายที่ ๕ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ข่าวประกวดราคา )
: จังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ถนนสายที่ ๑-ถนนสายที่ ๕ โดยวิธีประกวดราคาอิ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-02-05 11:19:43 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ข่าวประกวดราคา )
: จังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-02-03 16:06:26 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามแยก ( ข่าวประกวดราคา )
: องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพนมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามแยก ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-02-02 11:52:59 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินแบบอัตโนมัติ หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( ข่าวประกวดราคา )
: ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินแบบอัตโนมัติ หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-02-01 15:03:56 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินแบบอัตโนมัติ หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินแบบอัตโนมัติ หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-02-01 14:26:47 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันนี้ (29 ม.ค.59) พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจติดตามการซื้อขายยางพารา ต....
•ลิงค์เพิ่มเติม
12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-01-29 14:15:44 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
โครงการส่งเสริมพัฒนาเกษตรกร ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: วันนี้ (28 ม.ค.2559) เวลา 14.00 น. นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรองค์การเกษตรแบบบูรณาการ ....
•ลิงค์เพิ่มเติม
12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-01-29 14:10:31 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแมด เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลแบบอัตโนมัติ หมู่ที่ ๒ บ้านแมด ( ข่าวประกวดราคา )
: องค์การบริหารส่วนตำบลแมดมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลแบบอัตโนมัติ หมู่ที่ ๒ บ้านแมด ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบร....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-01-29 11:39:38 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ และ ผู้ว่าฯ ยโสธร พบปะ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: เมื่่อวันที่ (26 มกราคม 2559) ที่บริเวณฝายชะลอน้ำลำเซบาย ตำบลน้ำปลีก อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ....
•ลิงค์เพิ่มเติม
12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-01-28 09:43:51 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ

48 of 292   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 หน้าท้ายสุด

 
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ : 0-4552-3012 ต่อ 44222 ,เว็บไซต์ จังหวัดอำนาจเจริญ :http://www.amnatcharoen.go.th ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : E-mail : amnatcharoen@moi.go.th