เข้าสู่ระบบ คลิกที่ ปุ่มล็อกอิน


กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง  อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
amnatcharoen@moi.go.th 
0-4552-3012 ต่อ 44222 
มีข้อความล่าสุด : 1
ข่าวสารล่าสุด
 
สอบราคาจ้างการจ้างงาน (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดสกลนคร และพื้นที่บริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างการจ้างงาน (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) การจ....
 
บทความล่าสุด
 
การจัดการความรู้…เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ (สมชาย นำประเสริฐชัย)
การจัดการความรู้…เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ สมชาย นำประเสริฐชัย องค์กรทั้งภาครัฐและบริษัท....
 
อัลบั้มล่าสุด
ต้องการอัลบั้มนี้
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
อัลบั้มล่าสุด
ต้องการอัลบั้มนี้
งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
 
เข้าสู่ระบบ คลิกที่ ปุ่มล็อกอิน
เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2559 ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: วันนี้ (28 ธ.ค. 2558) เวลา 13.30 น. ที่ หน้าสำนักงานแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ป....
•ลิงค์เพิ่มเติม
12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-01-04 11:01:37 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
อบรมโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนการข่าว ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: วันนี้ (28 ธ.ค.58) เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ พลศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนก....
•ลิงค์เพิ่มเติม
12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-01-04 10:53:28 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: วันนี้ (24 ธ.ค.58) เวลา 09.30 น. ที่ วัดเกตุแก้วรัตนาราม บ้านป่าก่อ หมู่ 1 ตำบลป่าก่อ อำเภอ ชานุมาน นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ....
•ลิงค์เพิ่มเติม
12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-01-04 10:51:38 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: วันนี้ (23 .ค.58) เวลา 14.00 น. ที่โรงแรมฝ้ายขิด อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายมนัธสะวัชร์ บุญสมวัฒนวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน....
•ลิงค์เพิ่มเติม
12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-01-04 10:49:07 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ไถกลบตอซังและไม่เผาตอซังข้าว ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: วันนี้ (22 ธ.ค. 58) ณ บริเวณแปลงนาบ้านนาผาง ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเป....
•ลิงค์เพิ่มเติม
12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-01-04 10:44:58 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
โครงการพัฒนาจิตใจด้วยหลักศาสนา ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: วันที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ วัดปัจฉิมวัน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการ....
•ลิงค์เพิ่มเติม
12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-01-04 10:42:06 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: วันนี้ (17 ธ.ค.58 ) เวลา 09.30 น. ที่โรงเรียนบ้านหินสิ่ว ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ....
•ลิงค์เพิ่มเติม
12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-01-04 10:37:33 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
รณรงค์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และไถกลบตอซังข้าว ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: วันนี้ (15 ธ.ค. 58) เวลา 10.00 น. ณ บริเวณทุ่งนาบ้านสมสะอาด ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำน....
•ลิงค์เพิ่มเติม
12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-01-04 10:30:30 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
อบรมกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: วันนี้ (15 ธ.ค.58) เวลา 11.00 น. ที่โรงแรมฝ้ายขิด อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายณรงค์ศักดิ์ พลศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิด....
•ลิงค์เพิ่มเติม
12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-01-04 10:27:07 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: วันนี้ (15 ธ.ค.58) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายมนัธสะวัชร์ บุญสมวัฒนวงศ์ รองผู้ว่าราชการจัง....
•ลิงค์เพิ่มเติม
12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-01-04 10:22:59 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
การฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: วันนี้ (14 ธ.ค.58) เวลา 09.30 น. ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ 1 นายณรงค์ศักดิ์ พลศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานใ....
•ลิงค์เพิ่มเติม
12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-01-04 10:19:43 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตหลักเขตที่ดิน ( ข่าวประกวดราคา )
เมื่อวันที่: 2016-01-04 09:19:38 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่ม แบบพับได้ ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ" /> เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่ม แบบพับได้" /> จังหวัดอำนาจ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2016-01-04 09:01:09 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ

57 of 294   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 หน้าท้ายสุด

 
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ : 0-4552-3012 ต่อ 44222 ,เว็บไซต์ จังหวัดอำนาจเจริญ :http://www.amnatcharoen.go.th ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : E-mail : amnatcharoen@moi.go.th