เข้าสู่ระบบ คลิกที่ ปุ่มล็อกอิน


กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง  อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
amnatcharoen@moi.go.th 
0-4552-3012 ต่อ 44222 
มีข้อความล่าสุด : 1
ข่าวสารล่าสุด
 
สอบราคาจ้างการจ้างงาน (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดสกลนคร และพื้นที่บริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างการจ้างงาน (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) การจ....
 
บทความล่าสุด
 
การจัดการความรู้…เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ (สมชาย นำประเสริฐชัย)
การจัดการความรู้…เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ สมชาย นำประเสริฐชัย องค์กรทั้งภาครัฐและบริษัท....
 
อัลบั้มล่าสุด
ต้องการอัลบั้มนี้
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
อัลบั้มล่าสุด
ต้องการอัลบั้มนี้
งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
 
เข้าสู่ระบบ คลิกที่ ปุ่มล็อกอิน
ประกาศ เทศบาลตำบลนายม เรื่อง สอบราคาจ้างดัดแปลงปรับปรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเป็นรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร ( ข่าวประกวดราคา )
: ทศบาลตำบลนายมมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างดัดแปลงปรับปรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเป็นรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร ผู้ม....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-12-30 10:15:03 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อจ.๓๐๒๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ - บ้านหนองเม็ก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ข่าวประกวดราคา )
: กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างงานเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อจ.๓๐๒๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ - บ้าน....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-12-30 10:14:06 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ระกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด จำนวน ๖๕๗,๐๐๐ กก.และท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง ๑๑ พันธุ์ระยอง๗๒ พันธ์เกษตรศาสตร์ ๕๐ พันธุ์ห้วยบง ๖๐ พันธุ์ละ ๔๓๘,๐๐๐ ท่อน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ข่าวประกวดราคา )
: จังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด จำนวน ๖๕๗,๐๐๐ กก.และท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง ๑๑ พันธุ์ระยอง๗๒ พันธ์เกษตรศา....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-12-29 16:26:31 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ศาลาเรียนรู้และฐานเรียนรู้) ( ข่าวประกวดราคา )
: จังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ศาลาเรียนรู้และฐานเรียนรู้) โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพี....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-12-28 15:21:39 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปลีก เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4,5 บ้านคำสร้างบ่อ - บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( ข่าวประกวดราคา )
: องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปลีกมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4,5 บ้านคำสร้างบ่อ - บ้านดอนดู่ หมู่ท....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-12-28 15:19:01 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางเคพซิล สายทางบ้านคำโพน-บ้านหินเกิ้ง ( ข่าวประกวดราคา )
: องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพนมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางเคพซิล สายทางบ้านคำโพน-บ้านหินเกิ้ง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-12-25 16:54:40 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางเคพซิลถนนอรุณประเสริฐ บ้านนิคม หมู่ที่ 5 ตำบลคำโพน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( ข่าวประกวดราคา )
: องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพนมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางเคพซิลถนนอรุณประเสริฐ บ้านนิคม หมู่ที่ 5 ตำบลคำโพน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,600 ต....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-12-25 16:53:48 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศ เทศบาลตำบลห้วย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านตาดใหญ่ - หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนดู่ ( ข่าวประกวดราคา )
: เทศบาลตำบลห้วยมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านตาดใหญ่ - หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนดู่ ราคากลางของงานก่อสร้างในการ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-12-25 16:51:06 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ จังหวัดศรีสะเกษมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-12-24 12:05:09 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงข่ายทาง ส่งเสริมการค้าชายแดน งานซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย แยก ทล.๒๑๓๔ (กม.๒๑+๘๘๕) - บ้านสว่างใต้ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง ๒.๘๖๐ กิโลเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงข่ายทาง ส่งเสริมการค้าชายแดน งานซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย แยก ทล.๒๑๓....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-12-24 11:56:18 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงข่ายทางส่งเสริมการค้าชายแดน งานซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพารา แอสฟัลติกคอนกรีต สาย อจ.๓๐๐๖ แยก ทล.๒๐๒ - อำเภอชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง ๓.๒๕๐ กิโลเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงข่ายทางส่งเสริมการค้าชายแดน งานซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพารา แอสฟัลติกคอนกรีต สาย อจ.๓๐๐๖ แย....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-12-24 11:54:21 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงข่ายทางส่งเสริมการค้าชายแดน งานซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อจ.๓๐๐๒ แยก ทล.๒๐๒ - อำเภอเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง ๒.๔๕๐ กิโลเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงข่ายทางส่งเสริมการค้าชายแดน งานซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อจ.๓๐๐๒ แยก....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-12-24 11:51:34 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงข่ายทาง ส่งเสริมการค้าชายแดน งานซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย แยก ทล.๒๐๓๔ (กม.๔๕+๖๐๐) – บ้านหนองไฮ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง ๓.๑๖๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกาศจัังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงข่ายทาง ส่งเสริมการค้าชายแดน งานซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพารา....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-12-24 11:49:35 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ

58 of 294   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 หน้าท้ายสุด

 
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ : 0-4552-3012 ต่อ 44222 ,เว็บไซต์ จังหวัดอำนาจเจริญ :http://www.amnatcharoen.go.th ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : E-mail : amnatcharoen@moi.go.th