เข้าสู่ระบบ คลิกที่ ปุ่มล็อกอิน


กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง  อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
amnatcharoen@moi.go.th 
0-4552-3012 ต่อ 44222 
มีข้อความล่าสุด : 1
ข่าวสารล่าสุด
 
ประกวดราคาจ้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ คค 06054/พ.1/e/07/2561
( สำเนา ) ประกาศกรมทางหลวง ....
 
บทความล่าสุด
 
การจัดการความรู้…เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ (สมชาย นำประเสริฐชัย)
การจัดการความรู้…เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ สมชาย นำประเสริฐชัย องค์กรทั้งภาครัฐและบริษัท....
 
อัลบั้มล่าสุด
ต้องการอัลบั้มนี้
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
อัลบั้มล่าสุด
ต้องการอัลบั้มนี้
งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
 
เข้าสู่ระบบ คลิกที่ ปุ่มล็อกอิน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (ครั้งที่ ๒) ( ข่าวประกวดราคา )
: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (ครั้งที่ ๒) ตามรายก....

12345 Rating : 5 / 1
เมื่อวันที่: 2015-12-16 12:16:17 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศเทศบาลตำบลนาหมอม้า เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อมติดตั้ง ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑,๗ บ้านนาหมอม้า, หมู่ที่ ๒ บ้านหนองเรือ เทศบาลตำบลนาหมอม้า อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ( ข่าวประกวดราคา )
: เทศบาลตำบลนาหมอม้ามีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อมติดตั้ง ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑,๗ บ้านนาหมอม้า, หมู่ที่ ๒ บ้านหนองเรือ เทศบาลตำบล....

12345 Rating : 5 / 1
เมื่อวันที่: 2015-12-16 12:02:29 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด ๒ ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ ชุด ( ข่าวประกวดราคา )
: องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทามีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด ๒ ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุ....

12345 Rating : 5 / 1
เมื่อวันที่: 2015-12-16 11:56:16 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เรื่อง การประมูลให้เช่าจัดหาประโยชน์ห้องสุขาตลาดสดเทศบาล 2 แห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 ( ข่าวประกวดราคา )
เมื่อวันที่: 2015-12-15 15:02:45 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด ๒ ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ ชุด ( ข่าวประกวดราคา )
: องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทามีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด ๒ ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีค....

12345 Rating : 5 / 1
เมื่อวันที่: 2015-12-15 14:51:03 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดวันเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) แยกทางหลวงหมายเลข 202 (กม.ที่ 46+330) - บ้านทับเมย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญกำหนด) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( ข่าวประกวดราคา )
: ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) แยกทางหลวงหมาย....

12345 Rating : 5 / 1
เมื่อวันที่: 2015-12-15 14:48:05 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดวันเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านปลาค้าว – บ้านดงสีโท อำเภอเมืองอำนาจเจริญ (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญกำหนด) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( ข่าวประกวดราคา )
: ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านปลาค้าว – บ้....

12345 Rating : 5 / 1
เมื่อวันที่: 2015-12-15 14:46:49 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดวันเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) แยกทางหลวงชนบทสาย อจ3007(กม.ที่ 8+802) - บ้านน้ำปลีก (ช่วงที่ 3) อำเภอเมืองอำนาจเจริญ (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญกำหนด) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( ข่าวประกวดราคา )
: ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) แยกทางหลวงช....

12345 Rating : 5 / 1
เมื่อวันที่: 2015-12-15 14:45:19 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดวันเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) แยกทางหลวงหมายเลข 202 (กม.ที่71+836)–บ้านหนองมะเสี่ยง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ,อำเภอเสนางคนิคม (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญกำหนด) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( ข่าวประกวดราคา )
: ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) แยกทางหลวงหมายเ....

12345 Rating : 5 / 1
เมื่อวันที่: 2015-12-15 14:38:57 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ (Parameter Patient Monitor) ให้แก่โรงพยาบาลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ (Parameter Patient Monitor) ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-12-15 14:36:06 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด ๒ ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ๘ ชุด รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด ( ข่าวประกวดราคา )
: องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด ๒ ล้านพิกเซลข....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-12-15 14:32:47 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโคกสารท่า ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ข่าวประกวดราคา )
: จังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโคกสารท่า ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-12-15 14:25:43 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาจ้างขนย้ายขยะติดเชื้อเพื่อนำไปเผาทำลาย ( ข่าวประกวดราคา )
: โรงพยาบาลอำนาจเจริญมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างขนย้ายขยะติดเชื้อเพื่อนำไปเผาทำลาย ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-12-15 14:21:54 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ

62 of 296   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 หน้าท้ายสุด

 
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ : 0-4552-3012 ต่อ 44222 ,เว็บไซต์ จังหวัดอำนาจเจริญ :http://www.amnatcharoen.go.th ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : E-mail : amnatcharoen@moi.go.th