เข้าสู่ระบบ คลิกที่ ปุ่มล็อกอิน


กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง  อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
amnatcharoen@moi.go.th 
0-4552-3012 ต่อ 44222 
มีข้อความล่าสุด : 1
ข่าวสารล่าสุด
 
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อต้นพันธุ์ยูคาลิปตัสเพาะจากเนื้อเยื่อ จำนวน ๕,๕๒๐,๐๐๐ ต้น โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ตามโครงการภายใต้พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศ จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อต้นพันธุ์ยูคา....
 
บทความล่าสุด
 
การจัดการความรู้…เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ (สมชาย นำประเสริฐชัย)
การจัดการความรู้…เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ สมชาย นำประเสริฐชัย องค์กรทั้งภาครัฐและบริษัท....
 
อัลบั้มล่าสุด
ต้องการอัลบั้มนี้
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
อัลบั้มล่าสุด
ต้องการอัลบั้มนี้
งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
 
เข้าสู่ระบบ คลิกที่ ปุ่มล็อกอิน
นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัด และนางปุณณภา ธนะจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าฯ ทั้งสองท่าน/ปลัดจังหวัด/ หน.สนง.จว.และ หน.ส่วนราชการ/ ทหาร /ตำรวจ/ สมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558 ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: วันนี้ 9 พ.ย.58 เวลา 14.00 น.ที่ สทท.11 NBT อุบลราชธานี นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัด และนางปุณณภา ธนะจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-11-18 16:03:40 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 10 ปี สถาบันการเงินชุมชนตำบลไร่ขี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะกรรมการของสภาบันการเงินชุมชนและประชาชนชาวตำบลไร่ขีและเป็นการเปิดตัวโครงการการรับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกในราคาที่เป็นธรรม ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: วันนี้ (9 พ.ย.58) ที่สถาบันการเงินชุมชนตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดออำนาจเจริญ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานค....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-11-18 16:00:17 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานปล่อยขบวนตรวจความปลอดภัยในการทำงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อออกตรวจ และออกคำสั่ง พร้อมดำเนินคดีกับนายจ้าง สถานประกอบกิจการที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: วันนี้(2 พ.ย. 58) ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานปล่อยขบวนตรวจความปลอดภัยในการท....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-11-18 15:54:42 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผวจ.อำนาจเจริญ เยี่ยมเป็นกำลังใจและเป็นประธานมอบเงินและน้ำดื่มสนับสนุน การทำงานของชาวบ้านสองฝั่งลำเซบาย ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: 09.00 น. วันนี้( 2 พย.58) นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผวจ.อำนาจเจริญ เยี่ยมเป็นกำลังใจและเป็นประธานมอบเงินและน้ำดื่มสนับสนุน การทำงานของชาวบ้านสองฝั่งลำเซบาย ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-11-18 15:49:23 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (แบบ สถ.ศพด.3) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สร้างถ่อน้อยกำหนด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (แบบ สถ.ศพด.3) รายละเอียดตามแบบ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-11-18 11:45:36 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง บ้านคึมน้อย หมู่ที่ ๕ สายทางบ้านคึมน้อย ไปลำเซบาย ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกาศ อำเภอหัวตะพาน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง บ้านคึมน้อย หมู่ที่ ๕ สายทางบ้านคึมน้อย ไปลำเซบาย ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหััวตะ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-11-17 10:20:35 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินถมพร้อมลงหินลูกรัง สายทางบ้านสร้างถ่อใน หมู่ที่ ๓,๑๓ ไปลำเซบาย ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกาศ อำเภอหัวตะพาน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินถมพร้อมลงหินลูกรัง สายทางบ้านสร้างถ่อใน หมู่ที่ ๓,๑๓ ไปลำเซบาย ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-11-17 10:18:25 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณศาลากลางจังหวัดยโสธร(๕๖.๑๑.๑๙.๐๑ ) ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกาศ จังหวัดยโสธร เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณศาลากลางจังหวัดยโสธร(๕๖.๑๑.๑๙.๐๑ ) ด้วยจังหวัดยโสธร โดยสำนักงาน....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-11-16 10:32:34 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองแอวมอง หมู่ที่ ๗ - บ้านชะแงะ หมู่ที่ ๔,๑๒ ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกาศ อำเภอหัวตะพาน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองแอวมอง หมู่ที่ ๗ - บ้านชะแงะ หมู่ที่ ๔,๑๒ ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวั....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-11-16 10:23:45 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพนเมืองน้อย หมู่ที่ ๑ - บ้่านเหล่าขวาว หมู่ที่ ๓,๑๑ ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกาศ อำเภอหัวตะพาน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพนเมืองน้อย หมู่ที่ ๑ - บ้่านเหล่าขวาว หมู่ที่ ๓,๑๑ ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-11-16 10:16:24 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านน้อยนาเวิน หมู่ที่ ๑๐ - บ้านเวียงหลวง หมู่ที่ ๙ ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกาศ อำเภอหัวตะพาน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านน้อยนาเวิน หมู่ที่ ๑๐ - บ้านเวียงหลวง หมู่ที่ ๙ ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัด....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-11-16 10:13:47 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านขุมเหล็ก หมู่ที่ ๒,๘ - บ้านชะแงะ หมู่ที่ ๔,๑๒ ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกาศ อำเภอหัวตะพาน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านขุมเหล็ก หมู่ที่ ๒,๘ - บ้านชะแงะ หมู่ที่ ๔,๑๒ ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-11-16 10:11:51 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-11-16 10:05:20 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ

65 of 292   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 หน้าท้ายสุด

 
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ : 0-4552-3012 ต่อ 44222 ,เว็บไซต์ จังหวัดอำนาจเจริญ :http://www.amnatcharoen.go.th ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : E-mail : amnatcharoen@moi.go.th