เข้าสู่ระบบ คลิกที่ ปุ่มล็อกอิน


กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง  อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
amnatcharoen@moi.go.th 
0-4552-3012 ต่อ 44222 
มีข้อความล่าสุด : 1
ข่าวสารล่าสุด
 
สอบราคาจ้างการจ้างงาน (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดสกลนคร และพื้นที่บริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างการจ้างงาน (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) การจ....
 
บทความล่าสุด
 
การจัดการความรู้…เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ (สมชาย นำประเสริฐชัย)
การจัดการความรู้…เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ สมชาย นำประเสริฐชัย องค์กรทั้งภาครัฐและบริษัท....
 
อัลบั้มล่าสุด
ต้องการอัลบั้มนี้
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
อัลบั้มล่าสุด
ต้องการอัลบั้มนี้
งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
 
เข้าสู่ระบบ คลิกที่ ปุ่มล็อกอิน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ๑ หลัง (แบบมีเงื่อนไข) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ๑ หลัง (แบบมีเ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-11-19 10:12:51 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 1 บ้านโคกก่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกาศ เทศบาลตำบลโคกก่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 1 บ้านโคกก่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เท....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-11-19 10:10:44 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 6,13 บ้านสายนาดง-บ้านห้วยซำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกาศเทศบาลตำบลโคกก่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 6,13 บ้านสายนาดง-บ้านห้วยซำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-11-19 10:09:34 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ 9 บ้านคำนกกก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกาศเทศบาลตำบลโคกก่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ 9 บ้านคำนกกก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการทางอิ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-11-19 10:08:11 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้า บ้านดงสวาง หมู่ที่ ๗ ราคากลาง ๙๗๖,๐๐๐.-บาท ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้า บ้านดงสวาง หมู่ที่ ๗ ราคากลาง ๙๗๖,๐๐๐.-บาท ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-11-19 09:55:00 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และการประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีการศึกษา 2558 ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: เวลา 09.00 น. (วันนี้ 17 พ.ย.58) ที่วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการองค์กา....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-11-18 16:31:10 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี คนในครอบครัว และต่อต้านการค้ามนุษย์ ขึ้นโดยมีนายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ วันนี้ ( 17 พฤศจิกายน 2558 ) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดโครงการ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-11-18 16:28:52 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา โดยได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ สามเณร ที่มีคุณสมบัติเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย และมีฐานะยากจนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีการศึกษา 2558 ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: วันนี้ (17 พ.ย.58 ) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญนายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็น....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-11-18 16:26:16 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นกลไกลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วย ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กำกับ ดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: วันนี้ (16.พ.ย.58) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็น....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-11-18 16:24:25 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมและตรวจดูความพร้อมด้านสถานที่ในการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: วันนี้ ( 16 พ.ย. 2558 ) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-11-18 16:20:18 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: วันนี้( 14 พ.ย. 2558) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญนายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-11-18 16:16:50 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
นายยิ่งยศ - นางปุณณภา ธนะจันทร์ ผวจ.อจ./นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ และนายเกียรติศักดิ์ ผัดวัง ผอ.โครงการชลประทานอำนาจเจริญ มาร่วมรายการ ดำเนินรายการโดย นางจิดาภา แก่นนาคำ ผช.ปชส.อจ. วันนี้มี 2 ประเด็นที่พูดคุยได้แก่ 1.การจัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด 18 พ.ย.58 / 2.การบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้ง..... ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: เช้าวันพุธที่ 11 พ.ย.58 รายการ"นานาสาระกับผู้ว่าฯอำนาจเจริญ" เวลา 06.10-07.00 น. ทาง สวท.อจ.คลื่น 103.25 MHz นายยิ่งยศ - นางปุณณภา ธนะจันทร์ ผวจ.อจ./....

12345 Rating : 1 / 1
เมื่อวันที่: 2015-11-18 16:13:57 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และมอบเงินสงเคราะห์แก่เด็กภายในครอบครัว ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: วันนี้ (10 พ.ย.58) ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานมอบทุนพระราชทานกา....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-11-18 16:09:03 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ

66 of 294   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 หน้าท้ายสุด

 
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ : 0-4552-3012 ต่อ 44222 ,เว็บไซต์ จังหวัดอำนาจเจริญ :http://www.amnatcharoen.go.th ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : E-mail : amnatcharoen@moi.go.th