เข้าสู่ระบบ คลิกที่ ปุ่มล็อกอิน


กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง  อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
amnatcharoen@moi.go.th 
0-4552-3012 ต่อ 44222 
มีข้อความล่าสุด : 1
ข่าวสารล่าสุด
 
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไร่ หมู่ ๑ ไปบ้านหนองแสง หมู่ ๘
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ....
 
บทความล่าสุด
 
การจัดการความรู้…เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ (สมชาย นำประเสริฐชัย)
การจัดการความรู้…เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ สมชาย นำประเสริฐชัย องค์กรทั้งภาครัฐและบริษัท....
 
อัลบั้มล่าสุด
ต้องการอัลบั้มนี้
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
อัลบั้มล่าสุด
ต้องการอัลบั้มนี้
งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
 
เข้าสู่ระบบ คลิกที่ ปุ่มล็อกอิน
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพนเมืองน้อย หมู่ที่ ๑ - บ้่านเหล่าขวาว หมู่ที่ ๓,๑๑ ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกาศ อำเภอหัวตะพาน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพนเมืองน้อย หมู่ที่ ๑ - บ้่านเหล่าขวาว หมู่ที่ ๓,๑๑ ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-11-16 10:16:24 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านน้อยนาเวิน หมู่ที่ ๑๐ - บ้านเวียงหลวง หมู่ที่ ๙ ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกาศ อำเภอหัวตะพาน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านน้อยนาเวิน หมู่ที่ ๑๐ - บ้านเวียงหลวง หมู่ที่ ๙ ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัด....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-11-16 10:13:47 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านขุมเหล็ก หมู่ที่ ๒,๘ - บ้านชะแงะ หมู่ที่ ๔,๑๒ ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกาศ อำเภอหัวตะพาน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านขุมเหล็ก หมู่ที่ ๒,๘ - บ้านชะแงะ หมู่ที่ ๔,๑๒ ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-11-16 10:11:51 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-11-16 10:05:20 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกวดราคาจ้างงานภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง พร้อมงานดูแลรักษาต้นไม้ ๑ ปี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง พร้อมงานดูแลรักษาต้นไม้ ๑ ปี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-11-16 10:02:58 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโนนโพธิ์ หมู่ 15 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลชานุมาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโนนโพธิ์ หมู่ 15 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-11-13 10:23:34 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนลาดยางเส้นทางบ้านยางช้า - หนองไผ่ - หนองหิ้ง กว้าง 4 เมตร ยาว 5,270 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,080 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกาศเทศบาลตำบลสามหนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนลาดยางเส้นทางบ้านยางช้า - หนองไผ่ - หนองหิ้ง กว้าง 4....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-11-13 10:18:06 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล สาย อจ.๓๐๑๗ แยก ทล.๒๑๒ - บ้านน้ำคำ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล สาย อจ.๓๐๑๗ แยก ทล.๒๑๒ - บ้านน้ำคำ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๑ แห่ง ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-11-13 10:11:22 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. และอื่น ๆ ตามโครงการรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น (งบกลางปี ๒๕๕๘) ภายในชุมชนวัดโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๑๐ จังหวัดอำนาจเจริญ ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกาศ การเคหะแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. และอื่น ๆ ตามโครงการรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามมาตรการกระตุ้นเศร....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-11-12 11:03:09 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling และวิธีเสริมผิวทางแบบ Para Asphaltic Concrete สายทางบ้านไก่คำหมู่ที่ 1,13 -บ้านโคกค่าย หมู่ที่ 5 ตำบลไก่คำ จำนวน 5 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 13,537 ตารางเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไก่คำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling และวิธีเสริมผิวทางแบ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-11-12 10:54:29 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลไก่คำ ตามแบบแปลนสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และตามแบบผังการวางท่อประปาเฉพาะแห่ง ของเทศบาลตำบลไก่คำ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไก่คำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลไก่คำ ตามแบบแปลนสำนั....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-11-12 10:51:59 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการห้องเรียนอาเซียนสู่โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการห้องเรียนอาเซียนสู่โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-11-12 10:48:48 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน ๓๓ (อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน ๓๓ (อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-11-12 10:43:48 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ

68 of 294   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 หน้าท้ายสุด

 
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ : 0-4552-3012 ต่อ 44222 ,เว็บไซต์ จังหวัดอำนาจเจริญ :http://www.amnatcharoen.go.th ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : E-mail : amnatcharoen@moi.go.th