เข้าสู่ระบบ คลิกที่ ปุ่มล็อกอิน


กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง  อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
amnatcharoen@moi.go.th 
0-4552-3012 ต่อ 44222 
มีข้อความล่าสุด : 1
ข่าวสารล่าสุด
 
สอบราคาจ้างการจ้างงาน (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดสกลนคร และพื้นที่บริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างการจ้างงาน (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) การจ....
 
บทความล่าสุด
 
การจัดการความรู้…เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ (สมชาย นำประเสริฐชัย)
การจัดการความรู้…เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ สมชาย นำประเสริฐชัย องค์กรทั้งภาครัฐและบริษัท....
 
อัลบั้มล่าสุด
ต้องการอัลบั้มนี้
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
อัลบั้มล่าสุด
ต้องการอัลบั้มนี้
งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
 
เข้าสู่ระบบ คลิกที่ ปุ่มล็อกอิน
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านป่าก่อ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านป่าก่อ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จั....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-11-10 13:08:59 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงอาหาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงอาหาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-11-10 13:06:34 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาซื้ออุปกรณ์สังเกตการณ์สำหรับผู้ป่วยทีมีอาการสาหัสและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (๔๒.๑๘.๑๙.๐๐ ),ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบเส้นเลือดหัวใจ (๔๒.๑๒.๑๖.๐๕ ) ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์สังเกตการณ์สำหรับผู้ป่วยทีมีอาการสาหัสและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (๔๒.๑๘.๑๙.๐๐ ),ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบเ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-11-10 13:03:12 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.๑) เทศบาลตำบลสิริเสนางค์ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกาศ เทศบาลตำบลสิริเสนางค์ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.๑) เทศบาลตำบลสิริเสนางค์ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-11-06 10:50:48 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด (incubater transporter ) ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง สอบราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด (incubater transporter ) จังหวัดมุกดาหาร มีความประสงค์จะ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-11-06 10:32:52 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-11-06 10:28:04 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จั....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-11-06 10:25:23 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบที่ สถ.ศพด.๒ เทศบาลตำบลหัวตะพาน ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกาศ เทศบาลตำบลหัวตะพาน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบที่ สถ.ศพด.๒ เทศบาลตำบลหัวตะพาน เทศบาลตำบลหัวตะพานมีค....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-11-06 10:22:35 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 ………………………… ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-10-30 11:09:41 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญมีความ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-10-30 10:55:36 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางเคฟซีล บ้านเปือย - บ้านน้ำท่วม ตำบลเปือย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกาศ เทศบาลตำบลเปือย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางเคฟซีล บ้านเปือย - บ้านน้ำท่วม ตำบลเปือย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ .......

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-10-29 10:58:48 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านคันสูง ม.๓ ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสาร เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านคันสูง ม.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสารม....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-10-29 08:54:27 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ( ข่าวประกวดราคา )
: ประกาศเทศบาลตำบลสิริเสนางค์ เรื่อง สอบราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) เทศบาลตำบลสิริเสนางค์มีความประสงค์จะ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-10-29 08:52:08 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ

70 of 294   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 หน้าท้ายสุด

 
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ : 0-4552-3012 ต่อ 44222 ,เว็บไซต์ จังหวัดอำนาจเจริญ :http://www.amnatcharoen.go.th ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : E-mail : amnatcharoen@moi.go.th