เข้าสู่ระบบ คลิกที่ ปุ่มล็อกอิน


กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง  อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
amnatcharoen@moi.go.th 
0-4552-3012 ต่อ 44222 
มีข้อความล่าสุด : 1
ข่าวสารล่าสุด
 
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อต้นพันธุ์ยูคาลิปตัสเพาะจากเนื้อเยื่อ จำนวน ๕,๕๒๐,๐๐๐ ต้น โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ตามโครงการภายใต้พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศ จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อต้นพันธุ์ยูคา....
 
บทความล่าสุด
 
การจัดการความรู้…เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ (สมชาย นำประเสริฐชัย)
การจัดการความรู้…เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ สมชาย นำประเสริฐชัย องค์กรทั้งภาครัฐและบริษัท....
 
อัลบั้มล่าสุด
ต้องการอัลบั้มนี้
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
อัลบั้มล่าสุด
ต้องการอัลบั้มนี้
งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
 
เข้าสู่ระบบ คลิกที่ ปุ่มล็อกอิน
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายใน อบต.คึมใหญ่ ( ข่าวประกวดราคา )
: องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายใน อบต.คึมใหญ่ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-09-25 09:44:08 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงโรงครัว อบต.คึมใหญ่ ( ข่าวประกวดราคา )
: องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงโรงครัว อบต.คึมใหญ่ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-09-25 09:43:12 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.คึมใหญ่ ( ข่าวประกวดราคา )
: องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.คึมใหญ่ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-09-25 09:41:52 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. (แบบมีฝาปิด)ภายในหมู่บ้าน บ้านคำสมบูรณ์ หมู่ ๑๐ ( ข่าวประกวดราคา )
: องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. (แบบมีฝาปิด)ภายในหมู่บ้าน บ้านคำสมบูรณ์ หมู่ ๑๐ ราคากลางของงาน....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-09-25 09:39:17 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาจ้างโครงการย้ายหอถังประปาหมู่บ้าน และขุดเจาะบ่อบาดาลใหม่พร้อมติดตั้งระบบประปา ( จากข้างบ้านนายทวี ถูระวร ไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่า ) หมู่ ๘ พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล ( ข่าวประกวดราคา )
: องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการย้ายหอถังประปาหมู่บ้าน และขุดเจาะบ่อบาดาลใหม่พร้อมติดตั้งระบบประปา ( จากข้างบ้านนายทวี ถ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-09-25 09:38:18 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาจ้างโครงการย้ายหอถังประปาหมู่บ้าน และขุดเจาะบ่อบาดาลใหม่พร้อมติดตั้งระบบประปา (จากศาลาประชาคมบ้านหนองเม็ก ไปบริเวณวัดบ้านหนองเม็ก) หมูที่ ๕ พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล ( ข่าวประกวดราคา )
: องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการย้ายหอถังประปาหมู่บ้าน และขุดเจาะบ่อบาดาลใหม่พร้อมติดตั้งระบบประปา (จากศาลาประชาคมบ้านห....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-09-25 09:36:51 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (สายรอบดอนปู่ตา) หมู่ ๔ บ้านภูเขาขาม ( ข่าวประกวดราคา )
: องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (สายรอบดอนปู่ตา) หมู่ ๔ บ้านภูเขาขาม ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบร....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-09-25 09:35:24 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านคึมใหญ่ ( ข่าวประกวดราคา )
: องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านคึมใหญ่ ราคากลางของงานก่อ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-09-25 09:33:47 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก, โต๊ะกิจกรรมเด็กนักเรียนพร้อมเก้าอี้ยาว,เก้าอี้สำนักงาน, ตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน ๕ รายการ ( ข่าวประกวดราคา )
: เทศบาลตำบลปทุมราชวงศามีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก, โต๊ะกิจกรรมเด็กนักเรียนพร้อมเก้าอี้ยาว,เก้าอี้สำนักงา....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-09-25 09:27:41 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
วันมหิดล ประจำปี 2558 ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: วันนี้ (24 ก.ย.58) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาว....
•ลิงค์เพิ่มเติม
12345 Rating : 5 / 1
เมื่อวันที่: 2015-09-24 12:59:37 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
กิจกรรมกล้าไม้แห่งธรรม คาราวานจักรยานสีเขียว สองล้อลดโลกร้อน ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: วันนี้( 23 กันยายน 2558) เวลา 09.00 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุทธินันท์ บุญมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดโครงการกล้าไม้แห....
•ลิงค์เพิ่มเติม
12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-09-24 12:58:02 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
รวมพลังเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการวิทยาเขตอำนาจเจริญ ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: เวลา 09.00 น. วันนี้ (22 กันยายน 2558) ที่ห้องประชุม อาคารเรียนรวม โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล นายสุทธินันท์ บุญมี ผู้ว่าราชกา....
•ลิงค์เพิ่มเติม
12345 Rating : 5 / 1
เมื่อวันที่: 2015-09-23 13:45:10 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ขอคืนผืนป่าจากผู้บุกรุก ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: วันนี้(25 ก.ย. 58) เวลา 10.00 น. ณ บริเวณพื้นที่ป่าดานกระต่าย เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงคำเดือย แปลงที่ 1 ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายวร....
•ลิงค์เพิ่มเติม
12345 Rating : 5 / 1
เมื่อวันที่: 2015-09-23 13:43:00 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ

77 of 292   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 หน้าท้ายสุด

 
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ : 0-4552-3012 ต่อ 44222 ,เว็บไซต์ จังหวัดอำนาจเจริญ :http://www.amnatcharoen.go.th ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : E-mail : amnatcharoen@moi.go.th