เข้าสู่ระบบ คลิกที่ ปุ่มล็อกอิน


กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง  อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
amnatcharoen@moi.go.th 
0-4552-3012 ต่อ 44222 
มีข้อความล่าสุด : 1
ข่าวสารล่าสุด
 
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อต้นพันธุ์ยูคาลิปตัสเพาะจากเนื้อเยื่อ จำนวน ๕,๕๒๐,๐๐๐ ต้น โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ตามโครงการภายใต้พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศ จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อต้นพันธุ์ยูคา....
 
บทความล่าสุด
 
การจัดการความรู้…เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ (สมชาย นำประเสริฐชัย)
การจัดการความรู้…เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ สมชาย นำประเสริฐชัย องค์กรทั้งภาครัฐและบริษัท....
 
อัลบั้มล่าสุด
ต้องการอัลบั้มนี้
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
อัลบั้มล่าสุด
ต้องการอัลบั้มนี้
งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
 
เข้าสู่ระบบ คลิกที่ ปุ่มล็อกอิน
ถ่ายภาพหมู่กับคณะผู้เกษียณอายุราชการ ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: นายสุทธินันท์ บุญมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ และเป็นประธานถ่ายภาพห....
•ลิงค์เพิ่มเติม
12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-09-23 13:41:39 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดยโสธร สวนหย่อม และสนามหญ้าหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ( ข่าวประกวดราคา )
: จังหวัดยโสธร โดยสำนักงานจังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดยโสธร สวนหย่อม และสนามหญ้าหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-09-22 14:19:48 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. ( ข่าวประกวดราคา )
: ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญ โดยโรงพยาบาลพนา อำเภอพนา จะดำเนินการสอบราคา ซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. จำนวน 1 คัน ด้วยงบประมา....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-09-22 10:49:57 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อกล่องลวดตาข่ายเหล็กเคลือบสังกะสี (GABION และ MATTRESS) เลขที่ E ซ.28/๒๕๕8 ( ข่าวประกวดราคา )
: ตามที่กรมชลประทาน โดยโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๗ จังหวัดนครพนม ได้ออกประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 10 ม....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-09-22 10:46:05 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เลขที่ E ซ.27/๒๕๕8 ( ข่าวประกวดราคา )
: ตามที่กรมชลประทาน โดยโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๗ จังหวัดนครพนม ได้ออกประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 10 ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-09-22 10:44:44 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อยขนาดต่าง ๆ เลขที่ E ซ.26/๒๕๕8 ( ข่าวประกวดราคา )
: ตามที่กรมชลประทาน โดยโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๗ จังหวัดนครพนม ได้ออกประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 10 ม....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-09-22 10:43:39 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อหินใหญ่ ขนาด 20-40 ซม. และหินย่อยเบอร์ 2 เลขที่ E ซ.25/๒๕๕8 ( ข่าวประกวดราคา )
: ตามที่กรมชลประทาน โดยโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๗ จังหวัดนครพนม ได้ออกประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 10 ม....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-09-22 10:42:24 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดที่ 1 เลขที่ E ซ.24/๒๕๕8 ( ข่าวประกวดราคา )
: ตามที่กรมชลประทาน โดยโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๗ จังหวัดนครพนม ได้ออกประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 10 ม....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-09-22 10:41:08 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
แถลงข่าวผลงาน 1 ปี ผลงานของจังหวัดอำนาจเจริญ ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: วันนี้ (21 กันยายน 2558) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุทธินันท์ บุญมี ผู้ว่าฯอำนาจเจริญ เป็นประธานก....
•ลิงค์เพิ่มเติม
12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-09-22 09:52:32 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ และหน่วยแพทย์ พอ.สว ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: จังหวัดอำนาจเจริญบูรนาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ออกให้บริการประชาชน ที่โรงเรียนบ้านแจ้งกฐิน ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริ....
•ลิงค์เพิ่มเติม
12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-09-22 09:49:42 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
งานมหกรรมเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความ....
•ลิงค์เพิ่มเติม
12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-09-22 09:44:47 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
อบรมสัมมนาคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: ที่ห้องประชุมโรงแรมฝ้ายขิด อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจั....
•ลิงค์เพิ่มเติม
12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-09-22 09:42:27 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
รายการนานาสาระกับผู้ว่าอำนาจเจริญ ( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
: เช้าวันพุธนี้(16 กย.58) นายสุทธินันท์ บุญมี ผวจ.อำนาจเจริญ มอบหมาย พ.อ.อ.ปัญญา สระทองอุ่น รอง ผวจ.อำนาจเจริญ ออกรายการ พร้อมด้วย นายวินัย เปียโคกสูง ผ....
•ลิงค์เพิ่มเติม
12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2015-09-22 09:40:52 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ

78 of 292   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 หน้าท้ายสุด

 
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ : 0-4552-3012 ต่อ 44222 ,เว็บไซต์ จังหวัดอำนาจเจริญ :http://www.amnatcharoen.go.th ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : E-mail : amnatcharoen@moi.go.th