เข้าสู่ระบบ คลิกที่ ปุ่มล็อกอิน


กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง  อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
amnatcharoen@moi.go.th 
0-4552-3012 ต่อ 44222 
มีข้อความล่าสุด : 1
ข่าวสารล่าสุด
 
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะจำนวน 1 รายการ
....
 
บทความล่าสุด
 
การจัดการความรู้…เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ (สมชาย นำประเสริฐชัย)
การจัดการความรู้…เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ สมชาย นำประเสริฐชัย องค์กรทั้งภาครัฐและบริษัท....
 
อัลบั้มล่าสุด
ต้องการอัลบั้มนี้
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
อัลบั้มล่าสุด
ต้องการอัลบั้มนี้
งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
 
เข้าสู่ระบบ คลิกที่ ปุ่มล็อกอิน
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( ข่าวประกวดราคา )
: ( สำเนา ) ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบปฏิบัติก....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2017-04-10 16:02:44 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ร่างประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงข่ายสายรอง ส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว งานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement ln - Place Recycling สาย แยกทล. 212 (กม.ที่ 88 + 447) - บ้านนาวัด อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 2.170 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ข่าวประกวดราคา )
เมื่อวันที่: 2017-04-10 16:01:19 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อการขนส่งสินค้า เชื่อมโยงการค้าชายแดน งานขยายผิวจราจร,ไหล่ทาง และงานอำนวยความปลอดภัย สาย อจ.๓๐๐๒ แยก ทล.๒๐๒ - อ.เสนางคนิคม อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง ๑๒.๕๐๐ กิโลเมตร ( ข่าวประกวดราคา )
: ( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อการขนส่งสินค้า เชื่อมโยงการค้าชายแดน งานขยายผิวจราจร,ไหล่ทาง ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2017-03-31 13:36:42 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อการขนส่งสินค้า เชื่อมโยงการค้าชายแดน งานซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย แยกทล.๒๑๓๔ (กม.๒๑+๘๘๕) - บ้านสว่างใต้ อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง ๑๐.๐๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ข่าวประกวดราคา )
: ( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อการขนส่งสินค้า เชื่อมโยงการค้าชายแดน งานซ่อมสร้างถนนลาดยางพาร....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2017-03-31 13:35:49 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อการขนส่งสินค้า เชื่อมโยงการค้าชายแดน งานซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย แยกทล.๒๐๓๔ (กม.๔๕+๖๐๐) - บ้านหนองไฮ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง ๑๐.๐๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ข่าวประกวดราคา )
: ( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อการขนส่งสินค้า เชื่อมโยงการค้าชายแดน งานซ่อมสร้างถนนลาดยางพาร....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2017-03-31 13:35:16 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงการค้าชายแดน งานขยายผิวจราจร,ไหล่ทาง และงานอำนวยความปลอดภัย สาย อจ.๓๐๐๖ แยก ทล.๒๐๒ - อ.ชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง ๑๒.๕๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ข่าวประกวดราคา )
: ( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงการค้าชายแดน งานขยายผิวจราจร,ไหล่ทาง แ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2017-03-31 13:34:28 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงอาหาร ๓ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ข่าวประกวดราคา )
: ( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงอาหาร ๓ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๑ งาน ด้วยวิธีป....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2017-03-29 13:34:35 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู สามแยกซอยรับอรุณ-สามแยกซอยวัวงาม (ฝั่งซ้ายทิศตะวันออก) ปริมาณงาน รางระบายน้ำ กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ( ข่าวประกวดราคา )
: ( สำเนา ) ประกาศ เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู สามแยกซอยรับอรุณ-สามแยกซอยวัวงาม (ฝั่งซ้ายทิศตะว....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2017-03-29 13:32:19 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กลางหมู่บ้านทางไปสบายดีรีสอร์ท ปริมาณงาน รางระบายน้ำ กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ( ข่าวประกวดราคา )
: ( สำเนา ) ประกาศ เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กลางหมู่บ้านทางไปสบายดีรีสอร์ท ปริมาณงาน รางระบา....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2017-03-29 13:31:35 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ข่าวประกวดราคา )
: ( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2017-03-27 11:26:10 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ยกเลิกประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( ข่าวประกวดราคา )
: ( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ยกเลิกประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ …………………………………………………....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2017-03-24 14:57:05 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ยกเลิกประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( ข่าวประกวดราคา )
: ( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ยกเลิกประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ………………………………………………………....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2017-03-24 14:56:37 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ยกเลิกประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( ข่าวประกวดราคา )
: ( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ยกเลิกประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ………………………………………………....

12345 Rating : 0 / 0
เมื่อวันที่: 2017-03-24 14:56:05 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ

8 of 294   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 หน้าท้ายสุด

 
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ : 0-4552-3012 ต่อ 44222 ,เว็บไซต์ จังหวัดอำนาจเจริญ :http://www.amnatcharoen.go.th ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : E-mail : amnatcharoen@moi.go.th