เข้าสู่ระบบ คลิกที่ ปุ่มล็อกอิน


กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง  อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
amnatcharoen@moi.go.th 
0-4552-3012 ต่อ 44222 
มีข้อความล่าสุด : 1
ข่าวสารล่าสุด
 
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อต้นพันธุ์ยูคาลิปตัสเพาะจากเนื้อเยื่อ จำนวน ๕,๕๒๐,๐๐๐ ต้น โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ตามโครงการภายใต้พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศ จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อต้นพันธุ์ยูคา....
 
บทความล่าสุด
 
การจัดการความรู้…เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ (สมชาย นำประเสริฐชัย)
การจัดการความรู้…เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ สมชาย นำประเสริฐชัย องค์กรทั้งภาครัฐและบริษัท....
 
อัลบั้มล่าสุด
ต้องการอัลบั้มนี้
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
อัลบั้มล่าสุด
ต้องการอัลบั้มนี้
งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
 
เข้าสู่ระบบ คลิกที่ ปุ่มล็อกอิน
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงาน ครั้งที่ 5/2560....
(ขนาดไฟล์ : 6.66 MB)
เมื่อ: 2017-06-20 11:12:37 โดย: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
 
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ....
(ขนาดไฟล์ : 56.63 KB)
เมื่อ: 2017-06-01 11:30:39 โดย: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
 
แบบประเมินความพึงพอใจ....
(ขนาดไฟล์ : 78.63 KB)
เมื่อ: 2017-06-01 11:30:00 โดย: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
 
การใช้งานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง....
(ขนาดไฟล์ : 3.24 MB)
เมื่อ: 2017-06-01 11:27:59 โดย: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
 
แผ่นประชาสัมพันธ์60....
(ขนาดไฟล์ : 11.94 MB)
เมื่อ: 2017-05-29 14:06:49 โดย: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
 
แผ่นประชาสัมพันธ์60....
(ขนาดไฟล์ : 21.77 MB)
เมื่อ: 2017-05-29 14:02:45 โดย: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
 
หนังสือเชิญประชุม หน.ส่วนราชการ ประจำเดือน พ.ค. 2560....
(ขนาดไฟล์ : 601.53 KB)
เมื่อ: 2017-05-25 10:10:04 โดย: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เม.ย. 60....
(ขนาดไฟล์ : 5.23 MB)
เมื่อ: 2017-05-25 10:07:58 โดย: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เม.ย. 60....
(ขนาดไฟล์ : 5.23 MB)
เมื่อ: 2017-05-25 10:07:09 โดย: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
 
ขอความร่วมมือตรวจสอบความต้องการที่อยู่อาศัย....
(ขนาดไฟล์ : 1.14 MB)
เมื่อ: 2017-05-23 11:38:33 โดย: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
 
คำสั่งอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอำนาจเจริญ....
(ขนาดไฟล์ : 908.89 KB)
เมื่อ: 2017-05-22 11:11:35 โดย: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
 
การเปิดเผยราคากลาง รายการคำนวณราคากลาง งานจัดจ้าง อำเมืองอำนาจเจริญ....
(ขนาดไฟล์ : 987.91 KB)
เมื่อ: 2017-05-18 11:36:55 โดย: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
 
หนังสือด่วนที่สุด ที่ อจ 0017.2/ว1353 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ให้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดชื้อ/จัดจ้าง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ....
(ขนาดไฟล์ : 152.36 KB)
เมื่อ: 2017-05-17 15:51:20 โดย: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
 
แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร....
(ขนาดไฟล์ : 2.25 MB)
เมื่อ: 2017-05-11 10:02:58 โดย: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราาชการฯ ครั้งที่ 2/2560 วันจันทร์ที่ 27 กพ 2560 (แก้ไข)....
(ขนาดไฟล์ : 5.48 MB)
เมื่อ: 2017-05-04 11:18:27 โดย: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราาชการฯ ครั้งที่ 2/2560 วันจันทร์ที่ 27 กพ 2560....
(ขนาดไฟล์ : 5.48 MB)
เมื่อ: 2017-05-04 11:17:25 โดย: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
 
สรุปผลการประชุมฯ ศปท. ระดับจังหวัด....
(ขนาดไฟล์ : 1.16 MB)
เมื่อ: 2017-05-03 14:37:27 โดย: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
 

1 of 28   หน้าแรกสุด2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 หน้าท้ายสุด

 
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ : 0-4552-3012 ต่อ 44222 ,เว็บไซต์ จังหวัดอำนาจเจริญ :http://www.amnatcharoen.go.th ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : E-mail : amnatcharoen@moi.go.th