เข้าสู่ระบบ คลิกที่ ปุ่มล็อกอิน


กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง  อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
amnatcharoen@moi.go.th 
0-4552-3012 ต่อ 44222 
มีข้อความล่าสุด : 1
ข่าวสารล่าสุด
 
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะจำนวน 1 รายการ
....
 
บทความล่าสุด
 
การจัดการความรู้…เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ (สมชาย นำประเสริฐชัย)
การจัดการความรู้…เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ สมชาย นำประเสริฐชัย องค์กรทั้งภาครัฐและบริษัท....
 
อัลบั้มล่าสุด
ต้องการอัลบั้มนี้
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
อัลบั้มล่าสุด
ต้องการอัลบั้มนี้
งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
 
เข้าสู่ระบบ คลิกที่ ปุ่มล็อกอิน
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2560....
(ขนาดไฟล์ : 97.5 KB)
เมื่อ: 2017-08-02 17:00:19 โดย: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
 
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560.....
(ขนาดไฟล์ : 2.74 MB)
เมื่อ: 2017-07-28 12:18:52 โดย: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่6/2560 วันที่ 29 มิ.ย. 2560....
(ขนาดไฟล์ : 7.41 MB)
เมื่อ: 2017-07-24 14:07:22 โดย: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่6/2560 วันที่ 29 มิ.ย. 2560....
(ขนาดไฟล์ : 7.41 MB)
เมื่อ: 2017-07-24 14:06:25 โดย: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
 
เพิ่มเติม แบบสอบถามข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓และที่แก้ไขเพิ่มเติม....
(ขนาดไฟล์ : 913.57 KB)
เมื่อ: 2017-07-04 14:49:49 โดย: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
 
หนังสือจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ อจ0017.2/ว 278 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560....
(ขนาดไฟล์ : 583.38 KB)
เมื่อ: 2017-06-30 15:59:46 โดย: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
 
แบบสอบถามข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม....
(ขนาดไฟล์ : 5.93 MB)
เมื่อ: 2017-06-30 13:42:09 โดย: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ ครั้งที่ 6/2560....
(ขนาดไฟล์ : 4.62 MB)
เมื่อ: 2017-06-28 14:27:23 โดย: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ ครั้งที่ 6/2560....
(ขนาดไฟล์ : 4.62 MB)
เมื่อ: 2017-06-28 14:26:24 โดย: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงาน ครั้งที่ 5/2560....
(ขนาดไฟล์ : 6.66 MB)
เมื่อ: 2017-06-20 11:12:37 โดย: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
 
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ....
(ขนาดไฟล์ : 56.63 KB)
เมื่อ: 2017-06-01 11:30:39 โดย: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
 
แบบประเมินความพึงพอใจ....
(ขนาดไฟล์ : 78.63 KB)
เมื่อ: 2017-06-01 11:30:00 โดย: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
 
การใช้งานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง....
(ขนาดไฟล์ : 3.24 MB)
เมื่อ: 2017-06-01 11:27:59 โดย: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
 
แผ่นประชาสัมพันธ์60....
(ขนาดไฟล์ : 11.94 MB)
เมื่อ: 2017-05-29 14:06:49 โดย: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
 
แผ่นประชาสัมพันธ์60....
(ขนาดไฟล์ : 21.77 MB)
เมื่อ: 2017-05-29 14:02:45 โดย: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
 
หนังสือเชิญประชุม หน.ส่วนราชการ ประจำเดือน พ.ค. 2560....
(ขนาดไฟล์ : 601.53 KB)
เมื่อ: 2017-05-25 10:10:04 โดย: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เม.ย. 60....
(ขนาดไฟล์ : 5.23 MB)
เมื่อ: 2017-05-25 10:07:58 โดย: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
 

1 of 29   หน้าแรกสุด2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 หน้าท้ายสุด

 
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ : 0-4552-3012 ต่อ 44222 ,เว็บไซต์ จังหวัดอำนาจเจริญ :http://www.amnatcharoen.go.th ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : E-mail : amnatcharoen@moi.go.th