นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าฯอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาราษฎรพิทักษ์ป่า ปี ๒๕๕๗....12345
Rating :
0 / 0
นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าฯอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาราษฎรพิทักษ์ป่า ปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่: 2014-04-08 10:38:18 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Url: http://amnat.info/social/photo/viewpro.php?AlbID=211461&PhID=3541&webpage=social