ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลเที่ยวชานุมาน ครั้งที่ 2....12345
Rating :
0 / 0
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลเที่ยวชานุมาน ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่: 2014-04-10 13:19:05 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Url: http://amnat.info/social/photo/viewpro.php?AlbID=211464&PhID=3594&webpage=social