รมว.มหาดไทย เยี่ยมการปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันฯเทศการสงกรานต์ ....12345
Rating :
5 / 2
รมว.มหาดไทย เยี่ยมการปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันฯเทศการสงกรานต์

เมื่อวันที่: 2014-04-14 09:49:28 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Url: http://amnat.info/social/photo/viewpro.php?AlbID=211469&PhID=3654&webpage=social