จังหวัดอำนาจเจริญออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับภัยภิบัติ....12345
Rating :
0 / 0
จังหวัดอำนาจเจริญออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับภัยภิบัติ

เมื่อวันที่: 2014-04-25 15:54:15 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Url: http://amnat.info/social/photo/viewpro.php?AlbID=211473&PhID=3694&webpage=social