คณะผู้ตรวจราชการหลายกระทรวงลงพื้นที่ ข่าวNBTอีสานใต้12345
Rating :
0 / 0
คณะผู้ตรวจราชการหลายกระทรวงลงพื้นที่ ข่าวNBTอีสานใต้

เมื่อวันที่: 2017-03-15 11:32:56 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Url: http://amnat.info/social/vdo/viewpro.php?VDOID=130