พิธีวางศิลาฤกษ์พระราชทานศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวอำนาจเจริญ ข่าว NBTอีสานใต้12345
Rating :
0 / 0
พิธีวางศิลาฤกษ์พระราชทานศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวอำนาจเจริญ ข่าว NBTอีสานใต้

เมื่อวันที่: 2017-03-15 11:37:05 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Url: http://amnat.info/social/vdo/viewpro.php?VDOID=133