อำนาจเจริญลงพื้นที่ EIA โรงงานผลิตน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ข่าวNBTอีสานใต้12345
Rating :
5 / 1
อำนาจเจริญลงพื้นที่ EIA โรงงานผลิตน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ข่าวNBTอีสานใต้

เมื่อวันที่: 2017-03-15 11:38:32 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Url: http://amnat.info/social/vdo/viewpro.php?VDOID=134