งานประเพณีบุญคูรลานอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

12345
Rating :
0 / 0
งานประเพณีบุญคูรลานอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
: อบจ.อำนาจเจริญ ร่วมกับอำเภอลืออำนาจ สภาวัฒนธรรมอำเภอลืออำนาจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอเชิญสาวงามเข้าร่วมประกวดธิดาคูณลาน ประจำปี ๒๕๕๙ ในงานประเพณีบุญคูรลานอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ และชมการประกวดธิดาคูณลาน ในคืนวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ อำเภอลืออำนาจ สภาวัฒนธรรมอำเภอลืออำนาจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตอำเภอลืออำนาจ

เมื่อวันที่: 2016-01-15 10:15:05 ผู้บันทึก: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Url: http://amnat.info/social/viewpro.php?EID=3308