ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำนดวันเสนอราคา โครงการก่อสร้างสนามกีใาเพื่อสุขภาพ สถานที่ก่อสร้างโรงเรียนบ้านสามัครพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ(ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

12345
Rating :
5 / 1
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำนดวันเสนอราคา โครงการก่อสร้างสนามกีใาเพื่อสุขภาพ สถานที่ก่อสร้างโรงเรียนบ้านสามัครพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ(ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลด
เมื่อวันที่: 2016-02-19 11:34:22 ผู้บันทึก: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Url: http://amnat.info/social/viewpro.php?EID=3394&webpage=social