ลงนามถวายความอาลัย

12345
Rating :
5 / 1
ลงนามถวายความอาลัย
: ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำเหล่าข้าราชการร่วมลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ วันนี้ (14 ต.ค. 2559) เวลา 10.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายวิชยันต์ บูรณะกิจภิญโญ นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเหล่าข้าราชการ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมกันนี้ทางด้านหน่วยงานสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาทุกแห่ง ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมกันลดธงครึ่งเสา เพื่อร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างล้นพ้น ทั้งนี้ ที่ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ พร้อมประดับเครื่องทองน้อย แพรไว้ทุกข์ ณ ห้องโถงชั้นล่างศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไปได้แสดงความอาลัย และได้จัดสมุดลงนามถวายอาลัยให้ผู้มาแสดงความอาลัยได้ลงนามด้วย พร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงลงนามความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป .......................................... สุรพล บุตรวงศ์ ปชส.อจ.
•ลิงค์เพิ่มเติม
เมื่อวันที่: 2016-10-14 14:38:27 ผู้บันทึก: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Url: http://amnat.info/social/viewpro.php?EID=3737