ไทยเบฟ.....รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 17 ที่ อ.เสนางคนิคม

12345
Rating :
0 / 0
ไทยเบฟ.....รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 17 ที่ อ.เสนางคนิคม
: เวลา 10.00 น. (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559) ที่ หอประชุมอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ นายวิชยันต์ บูรณกิจภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรผู้ประสบภัยหนาว ที่อำเภอหัวตะพาน จำนวน 1,500 ผืน ที่ได้รับความเดือดร้อน จากอากาศหนาว ซึ่งบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 17 โดยมีนายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเสนางคนิคม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และผู้แทนบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการผ่านกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่ง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นอีกองค์กรหนึ่ง ที่พร้อมเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการน้อมนำและปฏิบัติ ตามแนวทางพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ที่มุ่งสร้างให้เกิดสังคมแห่งการให้ การเอื้อเฟื้อ และแบ่งปัน ภายใต้แนวคิด “การได้รับไออุ่นในวันนั้น สู่การให้ที่แสนยิ่งใหญ่ในวันนี้” ทั้งนี้ จากการคาดการของอุตุนิยมวิทยา พบว่า ปีนี้จะมีอากาศหนาวเย็นยาวนาน โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในปีนี้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้นำผ้าห่มกันหนาว มามอบให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 12,000 ผืน สำหรับ อำเภอเสนางคนิคม มอบให้จำนวน 1,500 ผืน เพื่อบรรเทาความหนาวเย็นแก่ราษฎรผู้ที่ประสบกับอากาศที่หนาวเย็นต่อไป ************************************** อุกฤษฎ์ บุบผาวาสน์ / ภาพ พีระพล บัวทอง ผช.ปชส.อจ./ข่าว สุรพล บุตรวงศ์ ปชส.อจ./บก.
•ลิงค์เพิ่มเติม
เมื่อวันที่: 2016-11-14 15:29:32 ผู้บันทึก: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Url: http://amnat.info/social/viewpro.php?EID=3783