งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2559

12345
Rating :
0 / 0
งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2559
: ( 14 พ.ย. 2559) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ กลุ่มพลังมวลชน จังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบพิธีถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด กล่าวถวายความอาลัยและลงนามถวายความอาลัย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวัน พระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2559 ที่พระองค์ท่านทรงเป็น"พระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสักการะแสดงความอาลัย เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพรองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้ และเป็นการ ถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่านที่ทรงตรากตรำพระวรกายในการทรงงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต บำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรผู้ยากไร้ทั่วทุกภาคของประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริโครงการฝนหลวงขึ้นโดยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 ทรงศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ทั้งด้านวิชาการ อุตุนิยมวิทยาและการแปรสภาพอากาศ จนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงแก่ปวงชนชาวไทยมาตราบปัจจุบัน ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545พร้อมกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ ของชาติไทย ให้ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนุชนรุ่นหลัง ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี ชื่นชมในพระบารมี และร่วมกันถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติติดต่อกันไปทุกปี ............................................................. ประกาศิต สุวะทอง/ข่าว/ภาพ สุรพล บุตรวงศ์/ปชส.อจ./บก.ข่าว
•ลิงค์เพิ่มเติม
เมื่อวันที่: 2016-11-14 15:33:56 ผู้บันทึก: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Url: http://amnat.info/social/viewpro.php?EID=3784