กิจกรรม "แสงเทียนร้อยรวมใจ ถวายอาลัยองค์ภูมิพล"

12345
Rating :
5 / 1
กิจกรรม "แสงเทียนร้อยรวมใจ ถวายอาลัยองค์ภูมิพล"
: เราอยากให้คุณเป็นหนึ่งคนที่มีส่วนร่วมในการบันทึกภาพประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ แสดงถึงพลังของชาวอำนาจเจริญ แสดงถึงความรักเทิดทูนที่มีต่อ "พ่อหลวง" ของเรา ของปวงชนชาวไทย ในวันที่ 17 พ.ย.นี้ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม "แสงเทียนร้อยรวมใจ ถวายอาลัยองค์ภูมิพล"

เมื่อวันที่: 2016-11-14 15:52:42 ผู้บันทึก: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Url: http://amnat.info/social/viewpro.php?EID=3786