วัดถ้ำแสงแก้ว โบราณคดี อุโบสถ(สิม) สวนมิ่งเมือง วนอุทยาน หมอลำ  
 
 
   
   

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศจังหวัดอำนาจเจริญ(โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมลข่าวสารเพื่อบริการประชาชนนำร่องู) www.amnatcharoen.go.th
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ(POC) : ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
webmaster: Email: sittichai_singsa@yahoo.com Technic Support: Email:admin@amnat.info